Magazyn Stomatologiczny, 10/2014

Temat miesiąca: Endodoncja praktyczna

W numerze: 
  • Rekonstrukcja korony leczonego endodontycznie zęba złamanego wykonana z porcelany połączonej adhezyjnie ze szkliwem i zębiną
  • Miniwszczepy i ich zastosowanie – opis przypadków
  • Złuszczające zapalenie dziąseł – przegląd piśmiennictwa
  • Fizjoterapia lekarzy dentystów – „łokieć tenisisty”

12
Maja Bendyk-Szeffer, Ryta Łagocka, Ewa Marek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Wykorzystanie tomografii komputerowej w trudnych przypadkach diagnostycznych resorpcji wewnętrznej i zewnętrznej. Opis dwóch przypadków
18
Daniel Bieszczad
MTA jako materiał do zamykania wierzchołków korzeni. Opis przypadków
24
Agata Koprowicz i Halina Pawlicka
Wewnętrzna resorpcja zastępcza – opis przypadku
32
Bartłomiej Karaś
Powtórne leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego żuchwy z pięcioma kanałami – opis przypadku
36
Marta Podolecka, Tomasz Hildebrandt,Tomasz Podolecki
Najnowsze antykoagulanty a zabiegi stomatologiczne. Czy przyjmuje Pan/Pani leki przeciwzakrzepowe? – ważne pytanie w gabinecie stomatologicznym
44
Piotr Regulski
Miniwszczepy i ich zastosowanie – opis przypadków
48
Adam Romaniuk-Demonchaux
Rekonstrukcja korony leczonego endodontycznie zęba złamanego wykonana z porcelany połączonej adhezyjnie ze szkliwem i zębiną
62
Simone Grandini i Giulio Pavolucci
Skuteczna integracja i satysfakcjonująca estetyka. Odbudowa zębów przednich techniką dwuwarstwową
67
Jan Kowalski
Złuszczające zapalenie dziąseł – przegląd piśmiennictwa
70
Monika Skoczylas, Agnieszka Mielczarek, Elżbieta Jodkowska
Wybrane niefluorowe czynniki remineralizacyjne stosowane w terapii wczesnych zmian próchnicowych – przegląd piśmiennictwa
54
Kursy i szkolenia doskonalące
58
Angielski dla stomatologów
Lesson 48. Part fourteen: a broken instrument
78
Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak
Leczenie implantologiczne w przypadku zaniku części zębodołowej żuchwy w odcinkach bocznych
88
Specjalista radzi
Złamanie narzędzia endodontycznego podczas leczenia kanałowego
90
Katarzyna Kot
Przepchnięcie podchlorynu sodu – doświadczenia lekarzy dentystów  posiadających certyfikat Amerykańskiej Rady Endodoncji 
92
Z sieci
94
Wydarzenia
Kalejdoskop
99
Małgorzata Dymitrowicz  i Paweł Zaborowski
Fizjoterapia lekarzy dentystów – „łokieć tenisisty”
103
Magdalena Klijer i Agnieszka Pawłowicz
Resorpcja zewnętrzna korzeni zębów siecznych bocznych szczęki spowodowana leczeniem ortodontycznym – opis przypadku
107
Kamila Fux-Zalewska i Jolanta Szymańska
Zastosowanie jodyny powidonowej w próchnicy wczesnej
112
Paweł Kalinowski i Anna Krawulska
Kinesiotaping – nowa metoda terapii w stomatologii
115
Marta Krasny, Anna Wasiewicz, Małgorzata Zadurska, Jarosław Wysocki
Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego – przyczyny chorób cywilizacyjnych w realiach polskich
119
Monika Włosowicz, Renata Górska, Adam Wróbel
Stan higieny jamy ustnej i tkanek przyzębia mieszkańców Kielc w wieku 35-44 lata
124
Maciej Studziński, Magdalena Jędrusik-Pawłowska, Marcin Mazur, Rajai Abdel Samad
Zębiak – guz zębopochodny. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
127
Renata Majka, Joanna Chodkowska, Anna Jarząbek
„Program profilaktyki chorób jamy ustnej dzieci i młodzieży ze Szczecina” w opinii pacjentów i ich rodziców

Szanowni Państwo,
 
Październikowy numer „Magazynu Stomatologicznego” poświęciliśmy leczeniu endodontycznemu zębów. W pierwszym z czterech artykułów dotyczących endodoncji praktycznej omówiono wykorzystanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej w diagnostyce trudnych przypadków resorpcji korzenia, w drugim zaprezentowano zamykanie części wierzchołkowej kanałów za pomocą MTA, w trzecim opisano postępowanie w przypadku obliteracji kanałów korzeniowych, w czwartym zaś powtórne leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego żuchwy z pięcioma kanałami. Wszystkie te prace przeczytałem z dużym zainteresowaniem, konfrontując zawarte w nich informacje z własną wiedzą. W dalszej części numeru znajdą Państwo opis rekonstrukcji korony zęba leczonego endodontycznie, a w Vademecum stomatologa kolejny artykuł z serii ABC implantologii i omówienie bardzo ciekawej pracy dotyczącej przyczyn przepchnięcia podchlorynu sodu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba. Z artykułu tego wynika, że wprowadzenie podchlorynu sodu do tkanek okołowierzchołkowych może być następstwem czynników innych aniżeli niewłaściwa technika płukania kanału.
 
Życząc miłej lektury, zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski