Magazyn Stomatologiczny, 9/2014

Temat miesiąca:

Diagnostyka funkcjonalna narządu żucia - wybrane koncepcje

W numerze:
  • Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka
  • Odbudowa implantoprotetyczna zębów w odcinku przednim szczęki z wykorzystaniem wszczepów cyrkonowych
  • Uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego
  • Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

12
Jens-Christian Katzschner
Diagnostyka dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w codziennej praktyce stomatologicznej
16
Matthias Müller i Ernst-Martin Günther
Usystematyzowane leczenie pacjentów z podejrzeniami zaburzeń czaszkowo-żuchwowych
26
Jolanta Kostrzewa-Janicka, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Kazimierz Szopiński
Diagnostyka obrazowa schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych
34
Katarzyna Jankowska  i Wojciech Split
Kryteria diagnostyczne zaburzeń układu ruchowego narządu żucia  –  RDC/TMD opracowane przez Dworkina i LeResche. Charakterystyka i uwagi
40
Anne-Katrin Lührs  
Odbudowa kompozytem zębów po transplantacji w odcinku przednim jamy ustnej
44
Mariusz Lipski, Małgorzata Tomasik, Włodzimierz Dura
Zamknięcie perforacji zlokalizowanej w obrębie części koronowej korzenia zęba. Opis przypadku
63
Leonard A. Hess
Zmiana pozycji brzegu siecznego dla uzyskania optymalnej czynności i estetyki
74
Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda
Czujność onkologiczna lekarza stomatologa we wczesnej weryfikacji raka języka
78
Grzegorz Kubiński, Michał Skórka, Rafał Szymański
Uzupełnienia pełnoceramiczne w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego – opis przypadków
84
Maciej Miczek
Ekstrakcje zębów a wszczepianie implantów – niektóre aspekty planowania leczenia pacjenta na etapie opieki podstawowej
96
Jacek Ciesielski
Odbudowa implantoprotetyczna zębów w odcinku przednim szczęki z wykorzystaniem wszczepów cyrkonowych. Część I – chirurgiczna 
100
Kamila Kozak, Elżbieta Dembowska, Renata Samulak-Zielińska
Zastosowanie lasera diodowego w leczeniu niechirurgicznym przewlekłego zapalenia przyzębia – opis przypadku
104
Wojciech Świątkowski, Mansur Rahnama, Leszek Czajkowski, Tomasz Jachewicz, Katarzyna Strzelczyk, Jakub Baszak  
Postępowanie chirurgiczne w przypadku jatrogennego wtłoczenia korzenia zęba trzonowego trzeciego do przestrzeni podjęzykowej – opis przypadku
108
Małgorzata Tomasik
Rola lekarza stomatologa w diagnostyce i leczeniu chrapania oraz bezdechu nocnego
50
Kursy i szkolenia doskonalące
58
Angielski dla stomatologów
Lesson 47. Part thirteen: neonatal and natal teeth
114
Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak  
Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację
120
Specjalista radzi
Powtórne leczenie zęba z resekowanymi korzeniami
122
Streszczenia
Ewa Marek – Zachowanie wzrostu wyrostka  zębodołowego kości szczęki po złamaniu korzenia na wysokości szyjki zęba. Opis przypadku
126
Z sieci
128
Artykuł sponsorowany
Wzrost temperatury wewnątrz miazgi in vitro dla 2 nowych lamp LED
132
Justyna Niebieszczańska
Ksiądz rapuje, dentysta bloguje
136
Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed opornymi bakteriami
138
Dokumentacja medyczna
Olgierd Bołtuć – Informatyzacja praktyki stomatologicznej. Część II
140
Program edukacyjny
 Test nr 16
144
Sprawdzian wiedzy stomatologicznej na wesoło
Krzyżówka nr  43

 
147
Mariusz Lipski
Hakuna matata – Kenia to piękny kraj…
Część I
151
Danuta Maszewska, Wojciech Hanke, Andrzej Marcinkiewicz
Ekspozycja na rtęć osób z wypełnieniami z amalgamatu –  przegląd piśmiennictwa
158
Małgorzata Chruściel-Nogalska, Elżbieta Dembowska, Joanna Rasławska-Socha, Aldona Łuszczyńska 
Współczesne poglądy na temat  halitozy – diagnostyka, klasyfikacje i leczenie
168
Bogumiła Frączak, Ewa Sobolewska, Maria Andruczyk, Janusz Kubrak, Katarzyna Mehr, Piotr Frączak, Małgorzata Światłowska-Bajzert, Paweł Piotrowski
Ocena występowania starcia patologicznego zębów w wybranej grupie osób dorosłych
174
Jacek Kasperski, Anna Macura, Magdalena Blaszke-Kasperska, Malwina Krasicka, Karol Kurcok, Katarzyna Stępień, Mateusz Wójcik  
Wpływ dezynfekcji na wymiary liniowe mas alginatowych – porównanie dwóch metod badawczych
180
Anna Stempniewicz, Małgorzata Zielińska, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, Zofia Sozańska
Problemy stomatologiczne osób cierpiących na zaburzenia odżywiania – opis dwóch przypadków
186
Inga Kamińska, Małgorzata Pawińska, Wanda Stokowska
Wodorotlenek wapnia – MTA – Biodentine – materiały stosowane w przykryciu bezpośrednim miazgi zębów stałych
192
Włodzimierz  Dura
Oświetlenie w gabinecie stomatologicznym

Szanowni Państwo,

Przed nami najważniejsze stomatologiczne wydarzenie – CEDE 2014. W dniach 10-13 września, Poznań po raz kolejny odwiedzą tłumnie polscy lekarze dentyści, by zapoznać się z nowościami w zakresie materiałów i sprzętu stomatologicznego, wziąć udział w bogatym programie naukowym, spotkać się i wymienić poglądy z kolegami po fachu. Liczymy też na to, że znajdą Państwo chwilę, by odwiedzić stoisko „Magazynu Stomatologicznego”. Z chęcią spotkamy się z Państwem, by wysłuchać uwag, propozycji i sugestii dotyczących treści naszego czasopisma. Zapraszam także do zapoznania się z naszą stroną internetową. Myślę, że spodoba się Państwu nie tylko gruntownie odmieniona szata graficzna, ale także jej treść.
 
Tematem miesiąca numeru wrześniowego jest diagnostyka funkcjonalna narządu żucia. Wybrane koncepcje przedstawiają dr Jens-Christian Katzschner z Hamburga oraz Matthias Müller i  Ernst-Martin Günther z Berlina, a trudne zagadnienie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia przybliżają nam autorzy z ośrodków akademickich Łodzi i Warszawy. Mnie osobiście szczególnie zainteresowały artykuły w dziale Stomatologia Praktyczna poświęcone zmianie pozycji  brzegu siecznego dla optymalnej czynności i estetyki oraz artykuł poświęcony roli lekarza stomatologa w diagnostyce i leczeniu chrapania i bezdechu nocnego. Pod koniec numeru znajdą Państwo kolejny artykuł z serii ABC Implantologii oraz streszczenie pracy kazuistycznej dotyczącej zachowania wzrostu wyrostka zębodołowego szczęki po złamaniu korzenia na wysokości szyjki zęba.
 
 
Życzę miłej lektury i do zobaczenia w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski