Magazyn Stomatologiczny, 9/2009

W numerze:

  • Temat miesiąca: Protetyka stomatologiczna
  • Aktualności: Przegląd systemów adhezyjnych na podstawie piśmiennictwa. Część II
  • Stomatologia praktyczna: Zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – obserwacja roczna
  • Vademecum stomatologa: Ergonomia i efektywna gospodarka materiałowa w nowoczesnej stomatologii