Magazyn Stomatologiczny, 3/2010

W numerze:

  • Temat miesiąca: Współczesna stomatologia - badania, analizy, praktyka
  • Aktualności: Powtórne leczenie kanałowe – aspekt praktyczny
  • Stomatologia praktyczna: Włókniak kostniejący o nietypowej lokalizacji – opis przypadku
  • Vademecum stomatologa: Jak zarejestrować NZOZ

12
Marcin Kozakiewicz, Piotr Ślusarski, Katarzyna Banaszek, Leszek Klimek
Analiza powierzchni, składu chemicznego i fazowego materiału kościozastępczego Gen-Os
18
Agata Budzyńska
Zaburzenia stomatologiczne u osób z zespołem Lyncha i rodzinną polipowatością gruczolakowatą
26
Marzena Dominiak i Katarzyna Łysiak-Drwal
Etiopatogeneza i klasyfikacje ubytków kostnych wyrostka zębodołowego
34
Maciej Cićkiewicz, Katarzyna Klimek, Barbara Wyszomirska-Zdybel
Wyrównanie stłoczenia siekaczy w żuchwie po strippingu i wykonaniu set-up z zastosowaniem aparatu ruchomego – opis przypadku
38
Adrianna Adamek, Halina Pawlicka
Powtórne leczenie kanałowe – aspekt praktyczny
44
Agnieszka McDowell i Izabela Obersztyn
Czy twoja pacjentka jest w ciąży? Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u przyszłych matek
50
Kursy i szkolenia doskonalące
54
Bożena Pałysewicz, Tomasz Tomaszewski, Tomasz Jachewicz, Magdalena Mańkowska, Rafał Mańkowski
Połączenia i przetoki ustno-zatokowe jako powikłania po ekstrakcji zębów
58
Damian Dudek, Krzysztof Helewski, Katarzyna Sołtykiewicz, Aleksandra Malczewska-Tołkacz
Włókniak kostniejący o nietypowej lokalizacji – opis przypadku
63
Agnieszka Droździk, Marlena Trąbska-Świstelnicka
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej powstałe w wyniku parafunkcji niezwarciowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
68
Rafał Pater-Jajdelski
Odbudowa estetyczna kąta zęba siecznego metodą bezpośrednią z użyciem mock-up
74
Justyna Wichlińska i Jarosław Wichliński
Dobór koloru w stomatologii estetycznej z zastosowaniem spektrofotometrii
84
Rafał Rojek, Krystyna Lisiecka, Anna Jarząbek
Stan i potrzeby lecznicze przyzębia dzieci w wieku 12 lat w dawnym województwie szczecińskim – obserwacje 16-letnie
90
Bogumiła Frączak i Ewa Sobolewska
Nauczanie protetyki w opinii absolwentów Wydziału Lekarsko-Stomatolo gicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w roku akademickim 2008/2009
94
Andrzej Kołodziejczyk
CEREC – Zastosowanie systemu CAD/CAM w protetyce
99
Uszczelnianie bruzd pierwszych zębów trzonowych płynnymi kompozytami z fluorem
101
Jan Zuchowski
Aktywność antyadhezyjna i działanie bakteriobójcze materiałów kompozytowych z dodatkiem mikrocząsteczek srebra. Związek dysfunkcji układu żucia z osteoporozą u starszych mężczyzn
104
Wydarzenia – kalejdoskop
108
Krzyżówka nr 25
112
Test nr 6
117
Krzysztof Woryna
Jak zarejestrować NZOZ
120
Wiesław Długosz
Niebezpieczne zapisy warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Część II

Szanowni Państwo,

Żyjemy w niezwykle dynamicznych czasach. Dzisiejszy świat jest pełen pędu i pośpiechu. I coraz bardziej zracjonalizowany. Do współczesnych bardziej niż romantyczne „czucie i wiara” przemawia „mędrca szkiełko i oko”. We wszystkich dziedzinach nauki i praktyki, również w medycynie, w krajach wysoko rozwiniętych na naszych oczach dokonuje się ciągły postęp. Współczesna medycyna ulega wyraźnym przeobrażeniom. Nie tylko technicznym – inne niż dawniej jest też podejście do jej praktykowania. Dzisiejszy lekarz na co dzień wykorzystuje narzędzia, które ułatwiają mu podejmowanie decyzji klinicznych, takie jak standardy procedur czy wytyczne. Sprawnie porusza się w medycznych bazach danych i gąszczu doniesień naukowych, aby wybrać z nich te, które go interesują. Potrafi także wyciągać z tych źródeł wnioski dla swojej pracy badawczej i praktycznej, a także ocenić ich wiarygodność i użyteczność.

To wszystko prowadzi nas do medycyny – w naszym wypadku – stomatologii – opartej na dowodach naukowych. A stąd już tylko krok do tematu miesiąca marcowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” – Współczesna stomatologia – badania, analizy, praktyka. Znajdą w nim Państwo artykuły poświęcone badaniom materiału kościozastępczego Gen­‍‑Os, zaburzeniom stomatologicznym obserwowanym u osób z zespołem Lyncha i rodzinną polipowatością gruczolakowatą, etiopatogenezie i klasyfikacjom ubytków kostnych wyrostka zębodołowego oraz leczeniu stłoczeń siekaczy w żuchwie z zastosowaniem strippingu, set­‍‑up i aparatu ruchomego.

Naukowe i praktyczne dokonania współczesnej stomatologii dokumentują prace pomieszczone w stałych działach naszego pisma, opisujące m.in. praktyczne aspekty powtórnego leczenia kanałowego, postępowanie diagnostyczno­‍‑terapeutyczne u przyszłych matek (Opinie), powikłania poekstrakcyjne w postaci przetok i połączeń ustno­‍‑zatokowych (Klinika), przypadek nietypowej lokalizacji włókniaka kostniejącego, problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane ze zmianami na błonie śluzowej jamy ustnej powstałymi w wyniku parafunkcji niezwarciowych, odbudowę estetyczną kąta zęba siecznego metodą bezpośrednią z użyciem mock-up, dobór koloru w stomatologii estetycznej z zastosowaniem spektrofotometrii (Praktyka). W rubryce „Badania” – obserwacje 16­‍‑letnie dotyczące stanu i potrzeb leczniczych przyzębia dwunastolatków w dawnym województwie szczecińskim, a w „Warto wiedzieć” opinie absolwentów Wydziału Lekarsko­‍‑Stomatologicznego PAM na temat nauczania protetyki. Zachęcam również do lektury stałych rubryk.

Wszystkich wiernych Czytelników zapraszam też do odwiedzenia stoiska „Magazynu Stomatologicznego” B 13 na targach KRAKDENT. Do zobaczenia w Krakowie.

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk