Magazyn Stomatologiczny, 4/2010

W numerze:

  • Temat miesiąca: Diagnostyka radiologiczna w stomatologii
  • Aktualności: Skuteczność filtrów obrazu w diagnostyce guzów zębopochodnych
  • Stomatologia praktyczna: Mały atlas błędów technicznych i artefaktów w radiografii wewnątrzustnej
  • Vademecum stomatologa: Jak wybrać usługodawcę hostingowego

12
Ingrid Różyło-Kalinowska i T. Katarzyna Różyło
Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej
20
Leszek Królicki, Małgorzata Kobylecka, Jolanta Kunikowska
Badania PET-CT w diagnostyce schorzeń okolicy czaszkowo-twarzowej
28
Beata Ostrowska-Suliborska
Analiza występowania kanałów językowych odcinka przedniego żuchwy w obrazowaniu metodą tomografii komputerowej
34
Beata Piórkowska-Skrabucha Elżbieta Czelej-Piszcz, Monika Litko, Janusz Borowicz
Przemieszczenia krążków stawowych w stawach skroniowo-żuchwowych u chorych z zaburzeniami wewnątrzstawowymi w płaszczyźnie czołowej w obrazie rezonansu magnetycznego
40
Ingrid Różyło-Kalinowska, Nadine Olajossy, Karolina Krawczyk, T. Katarzyna Różyło
Skuteczność filtrów obrazu w diagnostyce guzów zębopochodnych
48
Kursy i szkolenia doskonalące
54
Mansur Rahnama, Jadwiga Błoniarz, Wojciech Świątkowski, Aleksandra Bulenda, Joanna Grasza
Ocena gęstości kości żuchwy i kręgosłupa kobiet z niedoborem estrogenów stosujących hormonalną terapię zastępczą
58
Ingrid Różyło-Kalinowska, Anna Michalska, T. Katarzyna Różyło
Mały atlas błędów technicznych i artefaktów w radiografii wewnątrzustnej
67
Danuta Samolczyk-Wanyura
Postępowanie lecznicze u chorych ze złamaniami środkowego piętra części twarzowej czaszki
74
Beata Petkowicz, Jarosław Sieczkarek, Jacek Szkutnik, Wojciech Świątkowski, Joanna Wysokińska-Miszczuk
Interesujący przypadek. Nawracająca odma ślinianek przyusznych – opis przypadku
80
Andrzej Bożyk, Joanna Bożyk, Magdalena Bakalczuk, Zbigniew Raszewski, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Borowicz
Stłuczenie mięśnia skroniowego – opis przypadku
84
Beata Bielicka, Teresa Matthews-Brzozowska, Magdalena Tomasz
Ocena zmian profilu struktur kostnych czaszki u pacjentów dorosłych leczonych ortodontycznie bez ekstrakcji zębów
89
Karolina Krawczyk, Ingrid Różyło-Kalinowska, Nadine Olajossy, T. Katarzyna Różyło
Ocena częstości występowania obrazu zwapnień w tętnicach szyjnych na zdjęciach pantomograficznych
97
Audyt zewnętrzny rentgenowskich pracowni stomatologicznych
98
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Wykorzystanie tomografii komputerowej z wiązką stożkową (CBCT) do oceny resorpcji zapalnej korzenia
100
Wydarzenia – kalejdoskop
104
Krzysztof Woryna
Jak długo trzymać dokumenty?
106
Beata Mosór
Jak wybrać usługodawcę hostingowego

Szanowni Państwo,

„Magazyn Stomatologiczny” ma to wielkie szczęście, że niezwykle aktywnymi członkiniami jego Rady Naukowej są wybitne znawczynie problematyki szeroko pojętej radiologii stomatologicznej – Pani Profesor dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło i Pani Doktor hab. n. med. Ingrid Różyło­‍‑Kalinowska. Obie uczone mają imponujący dorobek naukowy i są niekwestionowanymi autorytetami w tej dziedzinie. To dzięki ich ogromnemu trudowi i nakładowi pracy – autorskiej i recenzenckiej – powstał drugi już numer radiologiczny naszego pisma. Obu Koleżankom składam najserdeczniejsze podziękowania za ogrom pracy włożonej w jego przygotowanie i za przyciągnięcie na łamy MS luminarzy polskiej stomatologii i medycyny, wyrażając nadzieję, że prezentacja możliwości nowoczesnych metod obrazowania radiologicznego i ich wykorzystania w diagnostyce stomatologicznej nie skończy się tylko na tych dwóch numerach.

Tematem miesiąca kwietniowego numeru pisma jest diagnostyka radiologiczna w stomatologii. Składają się nań artykuły o nowych możliwościach obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej, zastosowania pozytonowej tomografii emisyjnej PET­‍‑CT w diagnostyce schorzeń okolicy czaszkowo­‍‑twarzowej, analizie występowania kanałów językowych odcinka przedniego żuchwy w obrazowaniu metodą tomografii komputerowej oraz przemieszczeniach krążków stawowych w stawach skroniowo­‍‑żuchwowych u chorych z zaburzeniami wewnątrzstawowymi w płaszczyźnie czołowej w obrazie rezonansu magnetycznego.

Skuteczność filtrów obrazu w diagnostyce guzów zębopochodnych omawia praca zamieszczona w dziale Aktualności Opinie. Ocena gęstości kości żuchwy i kręgosłupa kobiet z niedoborem estrogenów stosujących HTZ jest przedmiotem rozważań w dziale Stomatologia Praktyczna, Klinika. Dział Praktyka otwiera niezwykle pouczający mały atlas błędów technicznych i artefaktów w radiografii wewnątrzustnej. Kolejne prace poświęcono procedurom leczniczym u chorych ze złamaniami środkowego piętra części twarzowej czaszki, opisom przypadków nawracającej odmy ślinianek przyusznych i stłuczenia mięśnia skroniowego. Ocena zmian profilu struktur kostnych czaszki u pacjentów dorosłych leczonych ortodontycznie bez ekstrakcji zębów oraz ocena częstości występowania obrazu zwapnień w tętnicach szyjnych na zdjęciach pantomograficznych są przedmiotem prac pomieszczonych w dziale Badania. Zachęcam także do lektury stałych rubryk „Magazynu Stomatologicznego”.

Na zakończenie chciałbym podzielić się z Państwem moją radością z tego, że członek Rady Naukowej MS i Kolegium Lekarzy Praktyków, dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UM w Łodzi. Serdecznie mu gratuluję tego zasłużonego awansu, życząc dalszych sukcesów naukowych.

Wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk