Magazyn Stomatologiczny, 5/2010

W numerze:

  • Temat miesiąca: Estetyka w leczeniu stomatologicznym
  • Aktualności: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
  • Stomatologia praktyczna: Ból – choroba, a nie tylko objaw choroby
  • Vademecum stomatologa: Zagrożenia zdrowotne w grupie zawodowej lekarzy dentystów

12
Marcin Aluchna
Licówka kompozytowa – rozwiązanie doraźne czy trwałe?
18
Daniel Bieszczad
Odbudowa złamanych głęboko poddziąsłowo zębów siecznych z zastosowaniem techniki płata śluzówkowo-okostnowego. Fotoreportaż kliniczny
24
Anna Denysiuk i Katarzyna Florkiewicz-Zakrzewska
Odbudowa zębów z przebarwieniami potetracyklinowymi koronami pełnoceramicznymi. Opis przypadku
28
Beata Bujnowska
Vertise Flow – czy samo jego zastosowanie wystarczy do bezpośredniego odtworzenia utraconych tkanek? Doniesienie wstępne
36
Robert Jedynak, Bożena Jedynak, Anna Kierklo
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
42
Kursy i szkolenia doskonalące
51
Małgorzata Knaś, Katarzyna Knaś-Karaszewska, Grzegorz Gumiężny, Justyna Kos, Barbara Rzewuska
Ból – choroba, a nie tylko objaw choroby
58
Hanna Trzeciak, Jacek Kasperski, Anna Macura, Magdalena Guzy-Karcz
Uzupełnienia tymczasowe – wybór materiału i metody wykonania w zależności od sytuacji klinicznej
64
Theodore R. Belfor
Przemiany w obrębie twarzy jako wynik rozszerzania podniebienia u pacjentów dorosłych użytkujących aparat Homeoblock™
71
Katarzyna Brykczyńska, Agnieszka Winiarek, Agata Waniowska
Zębopochodne ogniska zakażenia u pacjentów przygotowywanych do zabiegów kardiochirurgicznych
76
Birgitta Söder, Maha Yakob, Jukka Meurman, Kristi Kari, Tomas Jogestrand, Jacek Nowak, Marie Åsberg, Per-Östen Söder
Choroby przyzębia a choroby układowe
80
Zbigniew Jańczuk, Elżbieta Dembowska, Małgorzata Mazurek-Mochol, Konrad Seńko, Grzegorz Krężel
O możliwości dokładniejszej diagnostyki ubytków kostnych przyzębia z zastosowaniem pomiarów radiografii cyfrowej
96
Tomasz Kupka
Co słychać w „Wesołym Ząbku”?
99
Leczenie perforacji dna komory. Leasing a podatki
100
Jan Zuchowski
Wpływ zamrażania na żywotność miazgi niedojrzałych zębów trzonowych trzecich. Badanie in vitro
102
Wydarzenia – kalejdoskop
106
Test nr 7
110
Nagrodzeni krzyżówkowicze
112
Małgorzata Dymitrowicz i Paweł Zaborowski
Zagrożenia zdrowotne w grupie zawodowej lekarzy dentystów
115
Krzysztof Woryna
Gdy liczba etatów osiągnie dwadzieścia

Szanowni Państwo,

Tematem miesiąca majowego numeru „Magazynu Stomatologicznego” jest estetyka w leczeniu stomatologicznym. To problematyka, którą często poruszamy na łamach pisma. I nic dziwnego, estetyka w stomatologii to przecież cały kompleks coraz to nowych rozwiązań klinicznych, metod i technik leczenia, wzajemne przenikanie się i wielospecjalistyczna współpraca różnych dyscyplin stomatologicznych i stały postęp w dziedzinie materiałów i technologii z ich innowacyjnością i różnorodnością. Estetyka w leczeniu stomatologicznym to także, a może przede wszystkim, niezawodne oko lekarza stomatologa, umiejętność dostrzeżenia charakterystycznych cech i szczegółów anatomicznych uzębienia pacjenta i biegłość w ich odwzorowaniu, to sprawność manualna, dzięki której spod jego ręki wychodzą małe arcydzieła. W dobie stomatologii minimalnie inwazyjnej współczesny stomatolog musi być za pan brat z najnowszymi trendami w dziedzinie estetyki, również od strony materiałoznawstwa i technologii, i na co dzień podejmować trudne decyzje, jaką metodę leczenia wybrać, by maksymalnie oszczędzić tkanki twarde zęba, zapewniając równocześnie najkorzystniejszy efekt estetyczny odbudowy ku satysfakcji pacjenta i własnej. Lekarz stomatolog musi też brać pod uwagę aspekt finansowy leczenia – ze względu na koszty pacjent nie zawsze wybiera rozwiązanie optymalne.

Ilustracją tych dylematów są prace na temat licówki kompozytowej jako rozwiązania doraźnego, a może trwałego?, odbudowy złamanych głęboko poddziąsłowo zębów siecznych z użyciem techniki płata śluzówkowo­‍‑okostnowego, zastosowania koron pełnoceramicznych w odbudowie zębów z przebarwieniami tetracyklinowymi oraz wykorzystania samoadhezyjnego materiału złożonego Vertise Flow do odtworzenia utraconych tkanek zębów.

Dział „Aktualności” omawia aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i ich zastosowanie w praktyce stomatologicznej. „Stomatologię praktyczną” otwiera praca „Ból jako choroba, a nie tylko objaw choroby” (Klinika). Na dział „Praktyka” składają się artykuły omawiające: zmiany w obrębie twarzy w wyniku rozszerzania podniebienia pacjentów dorosłych z zastosowaniem aparatu Homeoblock, wybór materiału i metody wykonania uzupełnień tymczasowych w zależności od sytuacji klinicznej, zębopochodne ogniska zakażenia u pacjentów przygotowywanych do zabiegów kardiochirurgicznych, współzależności między chorobami przyzębia a chorobami układowyni. W dziale „Badania” praca przedstawiająca zastosowanie pomiarów radiografii cyfrowej do dokładniejszej diagnostyki ubytków kostnych przyzębia. Gościem „Warto wiedzieć” jest znany z łamów MS gabinet profilaktyczny „Wesoły Ząbek” z Rudy Śląskiej.

Zachęcam też Państwa do zajrzenia do stałych rubryk i rozwiązania siódmego już testu edukacyjnego.

 

prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk