Magazyn Stomatologiczny, 10/2012

W numerze:

  • Temat miesiąca: Lasery w periodontologii
  • Aktualności: Wpływ otyłości na stan zdrowia jamy ustnej
  • Stomatologia praktyczna: Zębiaki – diagnostyka, leczenie i wpływ na zmiany w uzębieniu
  • Vademecum stomatologa: Rewaskularyzacja miazgi
 

12
Elżbieta Dembowska
Lasery wysokiej mocy w periodontologii
18
Elżbieta Dembowska, Joanna Czuryszkiewicz-Cyrana, Małgorzata Mazurek-Mochol, Urszula Jakubowska-Kocór, Marlena Świstelnicka-Trąbska, Joanna Rasławska-Socha
Usuwanie nadziąślaków z wykorzystaniem laserów Cr, Er:YSGG i CO2
24
Agnieszka Droździk i Elżbieta Dembowska
Gingiwektomia wspomagana laserem CO2 i laserem Er, Cr:YSGG w leczeniu rozrostowego zapalenia dziąseł
30
Elżbieta Dembowska, Renata Samulak-Zielińska, Katarzyna Urbaniak
Leczenie zespołów periodontyczno-endodontycznych za pomocą lasera Nd:YAG
38
Elżbieta Dembowska, Małgorzata Kiwilsza, Kamila Kozak
Leczenie zapalenia tkanek okołowszczepowych z zastosowaniem lasera Cr, Er:YSGG u pacjenta z przewlekłym zaawansowanym zapaleniem przyzębia. Opis przypadku
44
Katarzyna Deszczyńska i Renata Górska
Wpływ otyłości na stan zdrowia jamy ustnej
50
Kursy i szkolenia doskonalące
58
Angielski dla stomatologów. Lesson 26. Pediatric dentistry
62
Małgorzata Nędzi-Góra i Renata Górska
Leczenie wybranych chorób infekcyjnych błony śluzowej jamy ustnej u dzieci – na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
70
Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik
Promienica kości zlokalizowana w kącie żuchwy
74
Beata Nyrka i Mansur Rahnama
Zębiaki – diagnostyka, leczenie i wpływ na zmiany w uzębieniu
80
Agnieszka Paździor-Klocek
Szynowanie zębów dolnych z użyciem włókien formowanych typu gąsienica – opis przypadku
84
Piotr Osica, Rafał Stelmach, Patryk Siwik, Anna Janas
Powikłania miejscowe po usunięciu zębów leczone w procedurach chirurgii jednego dnia oraz w znieczuleniu miejscowym w materiale własnym
88
Agata Rewus, Magdalena Kaptur, Katarzyna Barczak
Leczenie endodontyczne zęba trzonowego pierwszego szczęki z resorpcją zewnętrzną indukowaną zębem zatrzymanym – opis przypadku
94
Katarzyna Dobrzycka-Łangowska
Leczenie protetyczne pacjentki z zatrzymanymi kłami – opis przypadku
98
Severino Mei, Stefano Balzano
Pojedynczy wszczep zębowy obciążony natychmiastowo. Porównanie implantu poekstrakcyjnego z wszczepem wprowadzonym kilka miesięcy po ekstrakcji. Aspekty kliniczne i radiologiczne
106
Dorota Barankiewicz i Halina Pawlicka
Transportacja i centralizacja przebiegu kanału – porównanie trzech sekwencji narzędzi RaCe
112
Tanja Borch
Pacjenci po wybieleniu zębów potrzebują dalszych zabiegów przeciw ich nadwrażliwości…
115
Przygotowanie powierzchni prac pełnoceramicznych przed cementowaniem. Czy można zastąpić podchloryn sodu chlorheksydyną w leczeniu kanałowym
116
Małgorzata Strycharz-Dudziak
Porażenie Bella po ekstrakcji zęba mlecznego – opis przypadku
117
Wydarzenia – kalejdoskop
122
Agnieszka Witek, Alicja Nowicka, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
Rewaskularyzacja miazgi
125
Katarzyna Miądowicz, Aneta Olszewska
Wypalenie zawodowe – aktualny problem wśród stomatologów
131
Piotr Prowans, Marek Łokaj, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Wojciech Błogowski
Małoinwazyjne usuwanie zmian skórnych twarzy a rozpoznanie histopatologiczne
134
Mansur Rahnama, Izabela Jastrzębska, Rafał Jamrogiewicz, Dominik Kiełbowicz
Resorpcja zewnętrzna wywołana uciskiem przez ząb dodatkowy. Opis przypadku
139
Magdalena Skubik, Lidia Kicińska, Andrzej Bożyk
Komputerowe projektowanie uzupełnień stałych na bazie tlenku cyrkonu w systemie CAD/CAM
145
Monika Skoczylas, Agata Zdziemborska, Maciej Kubiński, Elżbieta Jodkowska
Leczenie endodontyczne kła żuchwy o nietypowej konfiguracji systemu kanałów korzeniowych – opis przypadku
150
Dorota Idkowiak, Edyta Ciężka, Janina Stopa
Złoty reamer. Leczenie endodontyczne urazowo złamanego zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce – opis przypadku
153
Jacek Jamiołkowski, Dorota Cylwik-Rokicka, Izabela Gutowska, Iwona Noceń, Dariusz Chlubek, Ewa Stokowska, Waldemar Szadkowski
Skład mineralny zębów mlecznych – badanie pilotażowe
158
Monika Litko, Barbara Myka-Litko, Janusz Sykut, Jacek Szkutnik
Uwarunkowania temperamentalne parafunkcji narządu żucia u młodzieży
163
Maria Rozmus-Ogińska i Danuta Nowakowska
Właściwości włókien sztucznych stosowanych do wzmocnienia tworzywa akrylowego – przegląd piśmiennictwa

Szanowni Państwo,

Przede wszystkim chciałbym się podzielić z Państwem radosną nowiną. W ogłoszonym 17 września nowym wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Magazyn Stomatologiczny” uzyskał 5 punktów  za publikowane w nim prace naukowe, tyle samo co „Czasopismo Stomatologiczne”, „Dental and Medical Problems” i „Dental Forum”, bijąc na głowę swoich pozostałych rywali na rynku prasy stomatologicznej. Bardzo dziękuję członkom Rady Naukowej, Redaktorom Naukowym, Recenzentom, Redakcji i Autorom za ogrom pracy włożonej w stałe podnoszenie poziomu pisma, która przełożyła się na uzyskaną punktację. To bardzo dobra wiadomość dla naszych Autorów z aspiracjami naukowymi oraz dla kształcących stomatologów uczelni medycznych.

Historia wykorzystania laserów w różnych działach medycyny liczy już kilkadziesiąt lat. Pierwszy laser w leczeniu stomatologicznym zastosowano w 1966 roku. Z biegiem czasu coraz śmielej zaczęto wykorzystywać urządzenia laserowe na różnych polach stomatologii i w różnych celach terapeutycznych.

 I właśnie zastosowaniom różnych typów laserów w leczeniu periodontologicznym i nie tylko jest poświęcony temat miesiąca październikowego numeru MS, przygotowany w całości przez pracowników naukowych Zakładu Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i kierującą nim dr hab. n. med. Elżbietę Dembowską. Serdecznie dziękuję Autorkom prac i Pani Kierownik Zakładu za erudycyjne, a zarazem niezwykle praktyczne prace. Jestem przekonany, że spotkają się one z żywym zainteresowaniem Czytelników, tym bardziej że urządzenia laserowe coraz częściej można spotkać nie tylko na uczelniach, ale także w dobrych gabinetach prywatnych, warto się więc dowiedzieć, jakie efekty przynosi ich stosowanie.

         Jak zawsze zachęcam do lektury pozostałych licznych artykułów opublikowanych w formie papierowej i elektronicznej. Myślę, że każdy Czytelnik znajdzie wśród nich ten przeznaczony właśnie dla niego. By tak się stało, dołożyli starań nasi Autorzy – wytrawni praktycy, od których można się wiele nauczyć.

 prof. dr hab. med. Zbigniew Jańczuk