Kompozytowa rehabilitacja estetyczna

Kompozytowa rehabilitacja estetyczna

Kurs 2020-05-30 - 2020-05-31

Szczecin

Prowadzący: lek. dent. Dawid Pisuk

Miejsce: Szczecin

Data: 30-31.05.2020 r.

Zgłoszenia: edu@micerdent.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.aocedu.pl

Zagadnienia kursu obejmują: Filozofię techniki warstwowej. Preparacje lub jej brak pod wypełnienia w odcinku przednim. Pozabiegowe korekty uzupełnień kompozytowych Odbudowę 3 sytuacji klinicznych (kosmetyczna korekta kształtu siekacza bocznego mikrodontycznego, odbudowa warstwowa klasy IV w siekaczu centralnym, wykonanie licówki bezpośredniej na siekaczu bocznym). Fotodynamikę- analiza światła w ujęciu stomatologicznym Planowanie odbudowy. Uproszczoną i zaawansowaną odbudowę warstwową. Kontur, kształt optyczny a faktyczny zęba. Makro i mikroanatomię siekaczy i różne metody jej uzyskania; Najczęstsze błędy i jak ich unikać; Wykonanie precyzyjnego bezpośredniego kompozytowego mock-upu w obrębie IV klasy.