Nowe Horyzonty Radiologii Stomatologicznej

Konferencja 2016-10-21 - 2016-10-23

LUBLIN
Konferencja poświęcona współczesnym dziedzinom diagnostyki obrazowej w stomatologii, a także aspektom prawnym wykonywania i opisywania stomatologicznych badań rentgenowskich