Intensywny kurs chirurgiczno-implantologiczny

Kurs 2017-01-21 - 2017-01-22

WARSZAWA

Termin: 21-22 stycznia 2017 (sobota i niedziela, godz. 09.00-17.00) + zabieg w klinice (data do ustalenia)
Miejsce: Warszawa, Siedziba firmy Poldent, Al. Jana Pawła II 80 lok. VI; Klinika dr. Macieja Michalaka
Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Koszt: 3999 zł + 2499 zł (zabieg w klinice – limit: 5 miejsc)

Punkty edukacyjne: 16 + 2

Program
Sobota (teoria – 4h, praktyka – 4h)

Podstawowe i rozszerzone techniki chirurgiczne:

 • dobór prawidłowego instrumentarium wspomagającego pracę chirurga,
 • linie cięcia,
 • wytwarzanie płatów (płat pełny, płat dzielony),
 • mobilizacja płata,
 • metody szycia,
 • zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego,
 • metodyka otrzymywania oraz wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej (PRF),
 • augumentacja tkanki kostnej materiałem autogennym, allogennym oraz heterogennym,
 • zastosowanie membran w zabiegach chirurgicznych.

Niedziela (teoria – 4h, praktyka – 4h)
Techniki implantologiczne i rozszerzone techniki okołoimplantologiczne:

 • planowanie leczenia – ocena jakości i ilości kości,
 • ocena CBCT,
 • pozycjonowanie implantu,
 • algorytm implantacji,
 • postępowanie okołoimplantacyjne,
 • zabieg augumentacji tkanek miękkich,
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej, różnica pomiędzy metodą otwartą a zamkniętą,
 • przeszczepy bloków kostnych,
 • zastosowanie piezochirurgii, lasera oraz urządzeń do oceny stabilizacji w implantologii,
 • powikłania w implantologii.

Zabieg implantacji w klinice dr. n. med. Macieja Michalaka
Kurs dostępny tylko dla uczestników kursów chirurgiczno-implantologicznych; podczas zabiegu implantacji wykonuje się jeden, maksymalnie dwa wszczepienia implantów na własnym pacjencie.

Zaawansowane techniki implantologiczne:

 • wspólna kwalifikacja pacjenta,
 • planowanie zabiegu,
 • przeprowadzenie zabiegu w charakterze I lub II operatora.

Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel. 605 886 565, (22) 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl