1. Kongres Innowacji w Asyście i Higienie Stomatologicznej

1. Kongres Innowacji w Asyście i Higienie Stomatologicznej

Konferencja 2019-10-19

Miejsce: KRAKÓW

Data: 19.10.2019 r.
Miejsce: Kraków


3. Kongresowi PTSL po raz pierwszy będzie towarzyszyć 1.Międzynarodowy Kongres Innowacji w Asyście i Higienie Stomatologicznej. Kongres Innowacji organizowany przez PTSL pozwoli na zebranie w jednym miejscu wszystkich członków zespołu stomatologicznego: lekarzy, asystę i higienistki.

Na 1. Międzynarodowym Kongresie Innowacji planujemy połączyć teorię z praktyką wraz z aktywną wymianą doświadczeń zawodowych na temat kierunków rozwoju i nowości w stomatologii i higienie. Dedykowane warsztaty i wykłady stanowić będą niecodzienną okazję do skonfrontowania z lekarzami, asystentkami i higienistkami nowych trendów pojawiających się w branży stomatologicznej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współtworzenia 1.Międzynarodowego Kongresu Innowacji w Asyście i Higienie Stomatologicznej!

Zapraszamy do udziału w Sesji Plakatowej 3. Kongresu PTSL, która ma miejsce po wykładach 18 października. Termin składania prac mija 30 września 2019 r.
PTSL 3. długie

Wykładowcy:

  • Dr Stefano Checci
  • Dr Bruno Gauthier
  • Prof. Tomasz Gedrange
  • Lic. hig. stom. Laura Grzegółkowska
  • Dr n. med. Maciej Mikołajczyk
  • Dr Adriana Barylyak
  • Dr Magdalena Szumska
  • Dr hab. n. med. Jan Kowalski
  • Lek. stom. Kamil Abed
  • Agnieszka Piotrowska

Rejestracja: www.kongresptsl.pl