Nowe trendy w chirurgii stomatologicznej – podstawowy kurs chirurgiczno-implantologiczny

Nowe trendy w chirurgii stomatologicznej – podstawowy kurs chirurgiczno-implantologiczny

Kurs 2019-10-05

Miejsce: GDAŃSK

Prowadzący: lek. dent. Jakub Łada

Miejsce: Gdańsk

Data: 5.10.2019r. (sobota)

Godzina: 9:00 – 17:00

Punkty edukacyjne: 8

Cena: 1499 zł.

 

 
Program: 

 

Część teoretyczna (w trakcie przerwa na lunch):

 1. Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii:

  -anatomia

  -instrumentarium

   -szwy i techniki szycia

 2. Rodzaje płatów:

   -zasady i techniki wytwarzania płatów

   -dobór odpowiedniego płata do zabiegu

 3. Wstęp do autogennych czynników wzrostu:

   -PRF/CGF

   -procedura wytwarzania

   -zastosowanie

 4. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu chirurgiczno-implantologicznego – wskazania i p/wskazania do implantacji:

 -wskazania i p/wskazania do implantacji

 -implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona

5. Analiza CBCT – planowanie zabiegu:

   -standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii

   -struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy

   -pozycjonowanie implantu

6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na  sukces w leczeniu implantologicznym:

   -leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu implantologicznym

   -wywiad ogólnomedyczny

   -badania cytochemiczne

   -zgoda na zabieg – kwestie prawne

7. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegami chirurgicznymi:

   -algorytm

   -wskazania

8. Instrumentarium zabiegowe – analiza systemu Immediateload:

   -analiza poszczególnych elementów kasety chirurgicznej

   -tips & tricks

9. Analiza etapów zabiegu implantologicznego – tips & tricks:

   -analiza etapów zabiegu od momentu znieczulenia do momentu zszycia rany

10. Analiza przypadków własnych – od pojedynczego braku do pełnej rehabilitacji:

   -regeneracji kości w odcinku bocznym/przednim

   -pojedyncze braki zębowe

   -implantacja z augmentacją kości

   -braki skrzydłowe

   -rozległe zabiegi – pełna rehabilitacja

 

 Co będziesz umiał po kursie:

    -przygotować pacjenta do zabiegu chirurgicznego

    -dobrać i wytworzyć odpowiedni płat do zabiegu

    -poradzić sobie z powikłaniami w trakcie leczenia chirurgicznego

    -zakwalifikować pacjenta do zabiegu wszczepienia implantu

    -zaplanować zabieg z wykorzystaniem CBCT

    -przeprowadzić zabieg zgodnie z algorytmem

    -szyć z użyciem różnych technik

 
 

Część praktyczna:

1. Nauka prawidłowego wszczepiania implantów – ćwiczenia na materiale zwierzęcy

2. Planowanie zabiegu na podstawie CBCT (możliwość przyniesienia CBCT swojego pacjenta na nośniku USB – format .dcm)

3. Techniki wytwarzania płatów + techniki szycia

4. Praca z błoną z PRF/CGF

5. Zamykanie połączenia ustno-zatokowego

 

* Praca na materiale zwierzęcym


Zgłoszenia: Poldent, Sylwia Purzycka, tel.: 667302305, e-mail: s.purzycka@poldent.pl

Poldent