Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania

Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania

Kurs 2019-10-25

Miejsce: Warszawa

Dental Day logo
„Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania”

 

Termin: 25 października 2019 r. (piątek), godzina 10:00 - 18:00

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1850 zł, pozostali 1950 zł

Miejsce: Warszawa

Punkty edukacyjne: 7

 

10:00 – 14:00 Część teoretyczna (4 godziny)

 

 • wprowadzenie do stosowania uzupełnień całoceramicznych:
 • materiały ceramiczne we współczesnej protetyce stomatologicznej – od ceramik skaleniowych na słupku z masy ogniotrwałej po ceramiki szklane w technologiach tłoczenia i CAD/CAM
 • dobór ceramiki w zależności od sytuacji klinicznej
 • komunikacja z laboratorium na etapie wyboru materiału ceramicznego – nie tylko tlenek cyrkonu
 • modelowanie woskowe i cyfrowe
 • dokumentacja zdjęciowa pomocą w podejmowaniu decyzji klinicznych
 • komunikacja z pacjentem przy użyciu technik analogowych i cyfrowych
 • wybór płaszczyzny Campera jako referencyjnej płaszczyzny komunikacji z laboratorium
 • znaczenie zastosowania łuku twarzowego już na etapie planowania leczenia
 • indywidualne osadzenie modeli w artykulatorze podstawą prawidłowego planu leczenia
 • licówki ceramiczne – problem tylko estetyczny czy również okluzyjny?
 • koncepcja okluzji podwójnie chronionej i jej znaczenie w trwałości uzupełnień protetycznych
 • wpływ zagadnień okluzyjnych na sposób preparacji pod licówki
 • znaczenie relacji centralnej w prawidłowym ustaleniu zwarcia
 • ilość zachowanych tkanek zęba kluczem do właściwej decyzji klinicznej
 • licówki ceramiczne przykrywające wypełnienia kompozytowe
 • licówki na zębach leczonych endodontycznie – kompromis czy niepotrzebne ryzyko?
 • zastosowanie klucza silikonowego do preparacji minimalnie inwazyjnej
 • prawidłowa ocena ilości miejsca na uzupełnienie ceramiczne
 • wiertła diamentowe do preparacji pod licówki – im mniej tym lepiej
 • licówki bez preparacji – problem czysto teoretyczny w codziennej praktyce
 • licówki z minimalną preparacją zęba
 • preparacja pod licówki z zakładką w trudnych przypadkach klinicznych
 • licówki „dwustronne” i 360°
 • dobór nici retrakcyjnej
 • technika i narzędzia do zakładania nitki retrakcyjnej – „tylko nie nakładacz!”
 • retrakcja dziąsła w trudnych warunkach klinicznych
 • dobór masy wyciskowej
 • dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych
 • zalecane techniki wyciskowe
 • licówki napalane na słupek z masy ogniotrwałej
 • licówki wykonywane w technologii tłoczenia
 • dobór ceramiki w zależności od typu preparacji
 • możliwości i ograniczenia technologii CAD/CAM
 • dobór koloru i rodzaju cementu adhezyjnego, zastosowanie cementu LC o właściwej konsystencji
 • przygotowanie powierzchni zęba filarowego systemem wiążącym – istotna decyzja kliniczna
 • techniki adhezyjne z wytrawianiem kwasem ortofosforowym oraz systemy samowytrawiające
 • techniki hybrydowe z selektywnym wytrawianiem szkliwa i aplikacją systemów samowytrawiających
 • przygotowanie powierzchni ceramiki - wytrawianie kwasem fluorowodorowym w laboratorium
 • oczyszczanie powierzchni ceramiki po przymiarce licówek w jamie ustnej – procedura niezbędna dla trwałości połącznia z tkankami zęba, aplikacja silanu na powierzchnię wytrawionej ceramiki
 • blokowanie efektu inhibicji tlenowej - polimeryzacja etapowa z zastosowaniem żelu glicerynowego
 • planowanie leczenia w strefie estetycznej:
 • analiza modeli z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora:
 • przebudowa zwarcia przed leczeniem z zastosowaniem licówek:
 • wskazania i przeciwwskazania do stosowania licówek ceramicznych:
 • preparacja zębów pod różne rodzaje licówek ceramicznych:
 • retrakcja dziąsła brzeżnego:
 • wykonanie wycisków silikonowych:
 • określenie koloru zęba filarowego w celu uzyskania jednolitych kolorystycznie uzupełnień ceramicznych w odcinku przednim
 • postępowanie laboratoryjne w wykonawstwie licówek ceramicznych:
 • cementowanie licówek ceramicznych:
 • analiza wybranych przypadków klinicznych
 • posumowanie i dyskusja

 

14:00 -15:00 Przerwa obiadowa

 

15:00 -18:00 Część praktyczna (3 godziny)

 

 • wykonanie minimalnie inwazyjnej preparacji zęba pod licówkę z wykorzystaniem klucza silikonowego
 • wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „L”
 • wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „J”
 • wykonanie preparacji siekaczy dolnych
 • wykonanie wycisków silikonowych
 • wykonanie uzupełnień tymczasowych
 • cementowanie licówki z wykorzystaniem techniki polimeryzacji etapowej

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe

Dental Day zgłoszenia i informacje