Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

Kurs 2019-05-22 - 2019-05-24

Kurs Terapia sżgc

Termin: 22.05.2019-24.05.2019 Zapisz się na ten termin
Czas trwania: kurs jest jednomodułowy, obejmuje 30 godzin edukacyjnych
Miejsce: siedziba Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu
Prowadzący: dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska, mgr Magdalena Tomczak
Koszt: 2100 zł brutto (bez zakwaterowania i wyżywienia)

PROGRAM KURSU
Kliknij tutaj aby pobrać program kursu w PDF


System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc) to zespół morfologiczno-czynnościowy wzajemnie współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej, twarzy, kości i szwów czaszki oraz połączenia głowowo-szyjnego tworzący funkcjonalną całość, regulowaną i koordynowaną przez OUN, oraz układ wegetatywny. Zaburzenia w jednym z elementów tego układu implikują zmiany w pozostałych jego elementach, a także w innych częściach narządu ruchu.

System ten spełnia wielorakie funkcje: jest narzędziem do żucia i połykania pokarmów, bierze udział w formowaniu dźwięków mowy, oddychaniu, uzewnętrznianiu przeżyć psychicznych, reagowaniu na stres. Spełnia także funkcje posturalne, mające bardzo duże znaczenie przy utrzymywaniu pionowej postawy ciała. Połączenie głowowo-szyjne koordynuje funkcje wszystkich segmentów kręgosłupa, a także bierze udział w procesach percepcji, uczenia się, zapamiętywania.

Zaburzenia czynności sżgc mogą prowokować szereg objawów, które przypominają choroby stomatologiczne np. bóle zdrowych zębów, ograniczenie zakresów ruchu w stawach skroniowo-żuchwowych, bóle twarzoczaszki, inne. Mogą być źródłem objawów charakterystycznych dla stomatologii, laryngologii, neurologii, foniatrii, logopedii, pedagogiki np.  zaburzenia słyszenia, szumy w uszach, zawroty głowy, trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia widzenia obuocznego, problemy z zapamiętywaniem oraz wiele innych.

Celem kursu jest zapoznanie specjalistów z istotą zaburzeń czynności sżgc, prezentacja sposobów badania oraz terapii a także nauka praktycznej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń czynności tego systemu.

Co zyskasz wybierając ten kurs?

  • poznasz techniki badawcze i zabiegowe stosowane w dysfunkcjach sżgc
  • poznasz związki przyczynowo-skutkowe z innymi strukturami narządu ruchu
  • nauczysz się wykorzystywać te związki w terapii sżgc
  • poznasz charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie twarzo-czaszki
  • zdobędziesz praktyczne umiejętności z za-kresu wykorzystania technik badawczych i zabiegowych
  • dowiesz się jak nauczyć pacjenta samo-dzielnego stosowania autoterapii w dysfunkcjach sżgc
  • zdobędziesz umiejętności rozpoznawania re-akcji tkankowych na wzorce reagowania na stres

Kto może być uczestnikiem?
Kurs adresowany jest do lekarzy stomatologów, ortodontów, protetyków, laryngologów, foniatrów, okulistów oraz fizjoterapeutów. Zapraszamy też lekarzy innych specjalności.

Więcej informacji: ctmrakowski.pl