Stomatologiczne Klimaty nad Soliną

Stomatologiczne Klimaty nad Soliną

Konferencja 2019-09-27 - 2019-09-28

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Miejsce: POLAŃCZYK

Termin: 27-28 września 2019
Miejsce: Hotel Atrium-Amerpol w Polańczyku, ul. Zdrojowa

PIĄTEK 27.09.2019

  • prof. dr hab. n. med. Beata Dejak: Protezy szkieletowe w praktyce stomatologa (wskazania, przeciwskazania, analiza paralelometryczna, projektowanie)
  • dr n. med. Małgorzata Kiernicka: Periodontologia - leczenie interdyscyplinarne
  • dr n. med. Ryszard Łobodziński: Historyczne spojrzenie na implantologię z dzisiejszą perspektywą na podstawie literatury i przypadków własnych
  • dr n. med. Szymon Frank: Chirurgia przedprotetyczna. Zabiegi przygotowujące tkanki miękkie i kostne do leczenia protetycznego
  • dr hab. n. med. Małgorzata Pihut: Diagnostyka i zasady leczenia chorób zaburzeń narządu żucia
  • prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka: Trójwymiarowe przygotowanie kanału do wypełnienia - przegląd nowoczesnych technik i systemów narzędzi endodontycznych

SOBOTA 28.09.2019

  • lek. dent. Arkadiusz Makowiecki: RVG, OPG, CBCT - interpretacja obrazowania radiologicznego w stomatologii
  • dr n. med. Rafał Wiench: Diagnostyka i leczenie chorób pęcherzowych i pęcherzykowych
  • dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz: Protezy częściowe i całkowite wsparte na implantach (lokatory, zaczepy kulowe, belki Doldera, inne rodzaje zaczepów)
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski: Cementować, ale czym, cementować… ale jak? (właściwości cementów protetycznych: tradycyjnych w porównaniu z cementami żywiczymi, samoadhezyjnymi i samotrawiącymi; cementowanie tradycyjne, adhezyjne i „póładhezyjne”, zasady wyboru cementów w odniesieniu do materiałów odtwórczych i warunków klinicznych; technika IDS - natychmiastowego zabezpieczenia zębiny)


Warsztaty dla lekarzy

Dr n. med Małgorzata Kiernicka, dr n. med. Ryszard Łobodziński: Mikroimplantologia w twojej praktyce.
Część teoretyczna i praktyczna (z filmami klinicznymi i omówieniem przypadków własnych oraz praca na fantomach i modelach).

Warsztaty dla higienistek
hig. dypl. Magdalena Fijałkiewicz: Zabiegi higienizacyjne w jamie ustnej z instruktażem higieny dla pacjenta

Organizator: Podkarpackie Stowarzyszenie Lekarzy Dentystów        

Zgłoszenia, informacje: spild.krosno@gmail.com