Problemy okluzyjne w gabinecie dentystycznym. Stopień I. Warszawa

Problemy okluzyjne w gabinecie dentystycznym. Stopień I. Warszawa

Kurs 2017-03-18

Jak często, wykonując „zwykłe” wypełnienie, zastanawiamy się nad tym, jak duży wpływ mamy na okluzję pacjenta? A przecież nieprawidłowe wymodelowanie stoku guzków zębów w odcinku bocznym może spowodować problem podczas ruchów żuchwy. Zdolności adaptacyjne układu stomatognatycznego często powodują, że pacjent nie zgłasza występowania dyskomfortu, jednak problem istnieje i po jakimś czasie może doprowadzić do pojawienia się dolegliwości ze strony mięśni żucia czy nawet stawów skroniowo-żuchwowych.


MAŁE GRUPY, DUŻO ĆWICZEŃ
9-GODZINNY KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY
9 punktów edukacyjnych!!!

Termin:
 18 marca 2017 (sobota), godz. 9.00-18.00

Miejsce:
 Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM, Warszawa, ul. Nowogrodzka 59

Prowadzący:
lek. stom. Danuta Bukowska
Wykładowca wielu konferencji stomatologicznych i szkoleń praktycznych. Od wielu lat pasjonuje się tematyką okluzji, problemami wynikającymi z niezgodności pomiędzy pozycją maksymalnego zaguzkowania zębów a relacją centralną i sposobami rozwiązywania problemów wynikających z tej niezgodności. W swojej pracy stara się podążać śladami swoich mentorów: J.P. Okesona i P.E. Dawsona.

Koszt: 900 zł - prenumeratorzy "Magazynu Stomatologicznego", 1150 zł - pozostali uczestnicy
Jak często, wykonując „zwykłe” wypełnienie, zastanawiamy się nad tym, jak duży wpływ mamy na okluzję pacjenta? A przecież nieprawidłowe wymodelowanie stoku guzków zębów w odcinku bocznym może spowodować problem podczas ruchów żuchwy. Zdolności adaptacyjne układu stomatognatycznego często powodują, że pacjent nie zgłasza występowania dyskomfortu, jednak problem istnieje i po jakimś czasie może doprowadzić do pojawienia się dolegliwości ze strony mięśni żucia czy nawet stawów skroniowo-żuchwowych.


Część teoretyczna (4 godz.)
 • Budowa stawu skroniowo-żuchwowego, mięśnie żucia – praca podczas wykonywania poszczególnych ruchów żuchwy. Dlaczego „klika” w stawach skroniowo-żuchwowych?
 • Pojęcie okluzji, maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna, kryteria optymalnej okluzji czynnościowej – czyli jak szybko zauważyć problem.
 • Badanie pacjenta, osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych, deprogramacja – kiedy i dlaczego powinniśmy ją wykonać.
 • Bóle głowy, bóle karku – czy mogą być związane z występowaniem dysfunkcji i parafunkcji?
 • Rejestracja zwarcia – jaką pozycję żuchwy w stosunku do szczęki wybrać i jak ją zarejestrować?
 • Dlaczego bez artykulatora  „nie da się żyć” – łuk twarzowy
  i artykulator jako element diagnostyki i planowania leczenia.
Część praktyczna (4 godz.)
 • Badanie pacjenta:
  • badanie zakresu ruchów żuchwy,
  • obserwacja toru ruchów żuchwy,
  • palpacja mięśni,
  • oznaki choroby okluzyjnej.
 • Praca z łukiem twarzowym Denar Slidematic:
  • dokładne zapoznanie się z zasadami posługiwania się łukiem twarzowym – wyznaczanie trzeciego punktu referencyjnego, przygotowanie łuku twarzowego i rejestracja.
 • Artykulator Denar Mark 320 – budowa i zasada montażu modeli. Uczestnicy kursu nauczą się pracy łukiem twarzowym, oprawią modele własne w artykulatorze – model szczęki zgodnie z pobraną łukiem twarzowym rejestracją, model żuchwy w pozycji maksymalnego zaguzkowania.  
 • Jak używać deprogramatora.


Podczas kursu zapewniamy:

 • jednoosobowe stanowiska pracy (w pełni wyposażone)
 • artykulator
 • niezbędne narzędzia i materiały
 • materiały szkoleniowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym po szkoleniu
 • lunch, przekąski, przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
 • punkty edukacyjne.

Zgłoszenia:
Wioleta Czyżewska, tel. 81 446-98-11 wew. 12, e-mail: wioleta.czyzewska@czelej.com.pl  


Okluzja I