„Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania”

„Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania”

Kurs 2019-06-29

Miejsce: POZNAŃ

Dental Day logo

Termin:
29 czerwca 2019 r. (sobota), godzina 10:00 - 18:00

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1750 zł, pozostali 1850 zł

Miejsce: Poznań

Punkty edukacyjne: 7


Część teoretyczna (4 godziny)

 • wprowadzenie do stosowania uzupełnień całoceramicznych:
  - materiały ceramiczne we współczesnej protetyce stomatologicznej – od ceramik skaleniowych na słupku z masy ogniotrwałej po ceramiki szklane w technologiach tłoczenia i CAD/CAM
  - dobór ceramiki w zależności od sytuacji klinicznej
  - komunikacja z laboratorium na etapie wyboru materiału ceramicznego – nie tylko tlenek cyrkonu
 • planowanie leczenia w strefie estetycznej:
  - modelowanie woskowe i cyfrowe
  - dokumentacja zdjęciowa pomocą w podejmowaniu decyzji klinicznych
  - komunikacja z pacjentem przy użyciu technik analogowych i cyfrowych
 • analiza modeli z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora:
  - wybór płaszczyzny Campera jako referencyjnej płaszczyzny komunikacji z laboratorium
  - znaczenie zastosowania łuku twarzowego już na etapie planowania leczenia
  - indywidualne osadzenie modeli w artykulatorze podstawą prawidłowego planu leczenia
 • przebudowa zwarcia przed leczeniem z zastosowaniem licówek:
  - licówki ceramiczne – problem tylko estetyczny czy również okluzyjny?
  - koncepcja okluzji podwójnie chronionej i jej znaczenie w trwałości uzupełnień protetycznych
  - wpływ zagadnień okluzyjnych na sposób preparacji pod licówki
  - znaczenie relacji centralnej w prawidłowym ustaleniu zwarcia
 • wskazania i przeciwwskazania do stosowania licówek ceramicznych:
  - ilość zachowanych tkanek zęba kluczem do właściwej decyzji klinicznej
  - licówki ceramiczne przykrywające wypełnienia kompozytowe
  - licówki na zębach leczonych endodontycznie – kompromis czy niepotrzebne ryzyko?
 • preparacja zębów pod różne rodzaje licówek ceramicznych:
  - zastosowanie klucza silikonowego do preparacji minimalnie inwazyjnej
  - prawidłowa ocena ilości miejsca na uzupełnienie ceramiczne
  - wiertła diamentowe do preparacji pod licówki – im mniej tym lepiej
  - licówki bez preparacji – problem czysto teoretyczny w codziennej praktyce
  - licówki z minimalną preparacją zęba
  - preparacja pod licówki z zakładką w trudnych przypadkach klinicznych
  - licówki „dwustronne” i 360°
 • retrakcja dziąsła brzeżnego:
  - dobór nici retrakcyjnej
  - technika i narzędzia do zakładania nitki retrakcyjnej – „tylko nie nakładacz!”
  - retrakcja dziąsła w trudnych warunkach klinicznych
 • wykonanie wycisków silikonowych:
  - dobór masy wyciskowej
  - dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych
  - zalecane techniki wyciskowe
 • określenie koloru zęba filarowego w celu uzyskania jednolitych kolorystycznie uzupełnień ceramicznych w odcinku przednim
 • postępowanie laboratoryjne w wykonawstwie licówek ceramicznych:
  - licówki napalane na słupek z masy ogniotrwałej
  - licówki wykonywane w technologii tłoczenia
  - dobór ceramiki w zależności od typu preparacji
  - możliwości i ograniczenia technologii CAD/CAM
 • cementowanie licówek ceramicznych:
  - dobór koloru i rodzaju cementu adhezyjnego, zastosowanie cementu LC o właściwej konsystencji
  - przygotowanie powierzchni zęba filarowego systemem wiążącym – istotna decyzja kliniczna
  - techniki adhezyjne z wytrawianiem kwasem ortofosforowym oraz systemy samowytrawiające
  - techniki hybrydowe z selektywnym wytrawianiem szkliwa i aplikacją systemów samowytrawiających
  - przygotowanie powierzchni ceramiki - wytrawianie kwasem fluorowodorowym w laboratorium
  - oczyszczanie powierzchni ceramiki po przymiarce licówek w jamie ustnej – procedura niezbędna dla trwałości połącznia z tkankami zęba, aplikacja silanu na powierzchnię wytrawionej ceramiki
  - blokowanie efektu inhibicji tlenowej - polimeryzacja etapowa z zastosowaniem żelu glicerynowego
 • analiza wybranych przypadków klinicznych
 • posumowanie i dyskusja

Część praktyczna (3 godziny)

 

 • wykonanie minimalnie inwazyjnej preparacji zęba pod licówkę z wykorzystaniem klucza silikonowego
 • wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „L”
 • wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „J”
 • wykonanie preparacji siekaczy dolnych
 • wykonanie wycisków silikonowych
 • wykonanie uzupełnień tymczasowych
 • cementowanie licówki z wykorzystaniem techniki polimeryzacji etapowej

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe

Dental Day zgłoszenia i informacje