Powtórne leczenie kanałowe. Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych i złamanych narzędzi

Kurs 2017-01-21 - 2017-01-22

ŁÓDŹ

Termin: 21-22 stycznia 2017
Miejsce: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251
Prowadzenie: dr n. med. Mariusz Pietrzak 


Czego się nauczysz?
  • Izolacji pola zabiegowego za pomocą koferdamu (technika tradycyjna, split technique).
  • Rozwiązywania problemów związanych z izolacją pola zabiegowego.
  • Interpretacji zdjęć rtg. – analizy i planowania powtórnego leczenia.
  • Rozwiązywania problemów związanych z rewizją leczenia kanałowego: wkłady koronowo-korzeniowe lane, standardowe, z włókien szklanych, gutaperka, różne uszczelniacze, cementy do wypełniania kanałów.
  • Usuwania wkładu koronowo-korzeniowego metalowego lanego i standardowego z użyciem ultradźwięków.
  • Usuwania wypełnienia kanału z użyciem narzędzi maszynowych, ręcznych, ultradźwiękowych i rozpuszczalników.
  • Różnych sposobów usuwania złamanych narzędzi za pomocą ultradźwięków, bride  technique, tube technique, bypass i innych.
  • Rozwiązywania problemów związanych z tkankami twardymi: próchnica poddziąsłowa, złamane krawędzie zęba, defekty tkanki w obrębie korzeni, pęknięcie szkliwa, pęknięcie zębiny, w tym VRF (pionowe pęknięcie korzenia).

Przede wszystkim jednak stawiamy na praktykę!! Wszystko, czego dowiesz się w części teoretycznej przećwiczysz najpierw na blokach treningowych, a potem na zębach usuniętych: usuwanie wkładu standardowego, wkładu z włókien szklanych, techniki usuwania i omijania złamanego narzędzia!  Wszystko w mikroskopie i w widzeniu pośrednim!!


Informacje i zapisy pod numerami telefonów:
42 675 74 33, 693 378 323
www.promicrodentalacademy.pl