„Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w bocznych odcinkach uzębienia”

„Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w bocznych odcinkach uzębienia”

Kurs 2019-04-13

Miejsce: KRAKÓW
Dental Day logo


Termin: 13 kwietnia 2019 r. (sobota), godzina 10:00 - 19:00

Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Profilaktyki i Propedautyki Stomatologicznej WUM

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1425 zł, pozostali 1525 zł

Miejsce: Kraków

Punkty edukacyjne: 8

 

Część teoretyczna (4 godziny)

 

Odbudowa zębów bocznych:

     ○ uzupełnienia tkanek twardych bezpośrednie i pośrednie: wybór metody w zależności od stopnia destrukcji tkanek twardych
     ○ wskazania do wykonania uzupełnień bezpośrednich
     ○ kryteria odstąpienia na rzecz uzupełnienia pośredniego

 Opracowanie ubytku:

     ○ opracowanie ubytku – podejście konwencjonalne, współczesne oraz przyszłe trendy
     jak opracować obrzeże ubytku aby uzyskać dobrą adhezję do szkliwa – przebieg pryzmatów szkliwnych oraz niezbędne instrumentarium
     jak ochronić przed uszkodzeniem ząb sąsiadujący z ubytkiem aproksymalnym

 

● Materiały:

     ○ które rodzaje kompozytów stosujemy w zębach bocznych – hybrydy i materiały półpłynne
     praca podgrzanym kompozytem – dlaczego?
     podgrzewacze do kompozytu
     kiedy, dlaczego i jak stosować glasjonomery wzmacniane żywicą
     ○ systemy łączące – etapy newralgiczne dla różnych generacji – które generacje stosować i dlaczego

 ● Instrumentarium i techniki pracy:
    
     różne rodzaje formówek okrężnych i sekcyjnych do odbudowy ścian proksymalnych – które stosować w określonych przypadkach klinicznych
     różne sposoby uszczelnienia brzegu dodziąsłowego matrycy – rodzaje klinów, uszczelnienie wgłobienia rozwojowego w głębokich ubytkach aproksymalnych
     możliwość dostępu horyzontalnego do izolowanego ubytku aproksymalnego
     narzędzia do kondensacji kompozytu w ubytku
     narzędzia wspomagające odtworzenie punktu stycznego – dwuetapowe postępowanie w sytuacjach ekstremalnych
     współczynnik C – dlaczego jest istotny dla techniki pracy – sposoby redukcji skurczu polimeryzacyjnego w aspekcie materiałów kompozytowych oraz techniki     pracy
     techniki pracy kompozytem: warstwowa, podwójnej gęstości, bulk-fill, technika zamiany ubytku kl. II w ubytek kl. I
     odbudowa powierzchni zwarciowej – narzędzia pomocnicze, na co zwracać uwagę stosując metodę addycyjną i redukcyjną
     metoda stempla okluzyjnego – w jakich przypadkach stosować, technika pracy
     ubytki przyszyjkowe w zębach bocznych: abfrakcje a przedwczesne kontakty zwarciowe, instrumentarium pomocnicze w trudnych warunkach klinicznych, materiały wypełniające
     pułapki polimeryzacji – instrumentalne, dotyczące techniki pracy i materiału, inicjatory polimeryzacji współczesnych materiałów kompozytowych a długość fali, techniki polimeryzacji, sposoby weryfikacji efektywności lampy polimeryzacyjnej
     inhibicja tlenowa polimeryzacji – sprzymierzeniec czy wróg? – kiedy i dlaczego polimeryzować przez żel glicerynowy
     uszczelniacze powierzchniowe – dlaczego warto stosować?
     dlaczego korony zębów się łamią – wskazania do redukcji guzów zębowych, wykorzystanie włókna szklanego do wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej bezpośredniej odbudowy kompozytowej
     jaki sposób zastosowania włókna ma sens? – jakie korzyści są związane z zastosowaniem wkładu indywidualnego z włókna szklanego w porównaniu z wkładem standardowym
     alternatywna metoda redukcji ugięcia guzków

 

Część praktyczna (3 godziny)

 ● Odbudowa ubytków kl. II i MOD na głowach fantomowych:

     technika osadzania matryc sekcyjnych i pierścieni Garrison
     zastosowanie różnego rodzaju formówek okrężnych - Meta-fix, SuperMat
     zastosowanie różnych klinów w aspekcie prawidłowego uszczelnienia obrzeża - kliny elastyczne, drewniane oraz z tworzyw sztucznych
     odbudowa zębów metodą warstwową, rekonstrukcja powierzchni zgryzowej w metodzie addycyjnej, zastosowanie podbarwiaczy bruzd
     wykonanie odbudowy powierzchni zwarciowej metodą stempla okluzyjnego
     redukcja osłabionych guzków i wykonanie nakładu bezpośredniego – metoda redukcyjna odbudowy powierzchni zwarciowej

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

  1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
  2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
  3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
  4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
  5. Obiad i przerwy kawowe
  6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
  7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

Dental Day zgłoszenia i informacje