Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania

Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej - od planowania leczenia do cementowania

Kurs 2019-03-23

Miejsce: WARSZAWA

Dental Day logo

Termin:
23 marca 2019 r. (sobota), godzina 10:00 - 18:00

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1750 zł, pozostali 1850 zł

Miejsce: Warszawa

Punkty edukacyjne: 7

Część teoretyczna (4 godziny):

 • wprowadzenie do stosowania uzupełnień całoceramicznych:
o             materiały ceramiczne we współczesnej protetyce stomatologicznej – od ceramik skaleniowych na słupku z masy ogniotrwałej po ceramiki szklane w technologiach tłoczenia i CAD/CAM
o             dobór ceramiki w zależności od sytuacji klinicznej
o             komunikacja z laboratorium na etapie wyboru materiału ceramicznego – nie tylko tlenek cyrkonu
 • planowanie leczenia w strefie estetycznej:
o             modelowanie woskowe i cyfrowe
o             dokumentacja zdjęciowa pomocą w podejmowaniu decyzji klinicznych
o             komunikacja z pacjentem przy użyciu technik analogowych i cyfrowych
 • analiza modeli z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora:
o             wybór płaszczyzny Campera jako referencyjnej płaszczyzny komunikacji z laboratorium
o             znaczenie zastosowania łuku twarzowego już na etapie planowania leczenia
o             indywidualne osadzenie modeli w artykulatorze podstawą prawidłowego planu leczenia
 • przebudowa zwarcia przed leczeniem z zastosowaniem licówek:
o             licówki ceramiczne – problem tylko estetyczny czy również okluzyjny?
o             koncepcja okluzji podwójnie chronionej i jej znaczenie w trwałości uzupełnień protetycznych
o             wpływ zagadnień okluzyjnych na sposób preparacji pod licówki
o             znaczenie relacji centralnej w prawidłowym ustaleniu zwarcia
 • wskazania i przeciwwskazania do stosowania licówek ceramicznych:
o             ilość zachowanych tkanek zęba kluczem do właściwej decyzji klinicznej
o             licówki ceramiczne przykrywające wypełnienia kompozytowe
o             licówki na zębach leczonych endodontycznie – kompromis czy niepotrzebne ryzyko?
 • preparacja zębów pod różne rodzaje licówek ceramicznych:
o             zastosowanie klucza silikonowego do preparacji minimalnie inwazyjnej
o             prawidłowa ocena ilości miejsca na uzupełnienie ceramiczne
o             wiertła diamentowe do preparacji pod licówki – im mniej tym lepiej
o             licówki bez preparacji – problem czysto teoretyczny w codziennej praktyce
o             licówki z minimalną preparacją zęba
o             preparacja pod licówki z zakładką w trudnych przypadkach klinicznych
o             licówki „dwustronne” i 360°
 • retrakcja dziąsła brzeżnego:
o             dobór nici retrakcyjnej
o             technika i narzędzia do zakładania nitki retrakcyjnej – „tylko nie nakładacz!”
o             retrakcja dziąsła w trudnych warunkach klinicznych
 • wykonanie wycisków silikonowych:
o             dobór masy wyciskowej
o             dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych
o             zalecane techniki wyciskowe
 • określenie koloru zęba filarowego w celu uzyskania jednolitych kolorystycznie uzupełnień ceramicznych w odcinku przednim
 • postępowanie laboratoryjne w wykonawstwie licówek ceramicznych:
o             licówki napalane na słupek z masy ogniotrwałej
o             licówki wykonywane w technologii tłoczenia
o             dobór ceramiki w zależności od typu preparacji
o             możliwości i ograniczenia technologii CAD/CAM
 • cementowanie licówek ceramicznych:
o             dobór koloru i rodzaju cementu adhezyjnego, zastosowanie cementu LC o właściwej konsystencji
o             przygotowanie powierzchni zęba filarowego systemem wiążącym – istotna decyzja kliniczna
o             techniki adhezyjne z wytrawianiem kwasem ortofosforowym oraz systemy samowytrawiające
o             techniki hybrydowe z selektywnym wytrawianiem szkliwa i aplikacją systemów samowytrawiających
o             przygotowanie powierzchni ceramiki - wytrawianie kwasem fluorowodorowym w laboratorium
o             oczyszczanie powierzchni ceramiki po przymiarce licówek w jamie ustnej – procedura niezbędna dla trwałości połącznia z tkankami zęba, aplikacja silanu na powierzchnię wytrawionej ceramiki
o             blokowanie efektu inhibicji tlenowej - polimeryzacja etapowa z zastosowaniem żelu glicerynowego
 • analiza wybranych przypadków klinicznych
 • posumowanie i dyskusja

 

Część praktyczna (3 godziny):

 • wykonanie minimalnie inwazyjnej preparacji zęba pod licówkę z wykorzystaniem klucza silikonowego
 • wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „L”
 • wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „J”
 • wykonanie preparacji siekaczy dolnych
 • wykonanie wycisków silikonowych
 • wykonanie uzupełnień tymczasowych
 • cementowanie licówki z wykorzystaniem techniki polimeryzacji etapowej

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe

Dental Day zgłoszenia i informacje