Okluzja i artykulacja - skuteczne leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia w codziennej praktyce klinicznej

Okluzja i artykulacja - skuteczne leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia w codziennej praktyce klinicznej

Kurs 2019-03-22

Miejsce: WARSZAWA
Dental Day logo

Termin:
22 marca 2019 r. (piątek), godzina 10:00 - 18:30
Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1750 zł, pozostali 1850 zł
Miejsce: Warszawa
Punkty edukacyjne: 8
 
Część teoretyczna (4 godziny)
 
 • podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień okluzyjnych
 • budowa i funkcja stawu skroniowo – żuchwowego – najważniejsze informacje potrzebne w codziennej praktyce
 • relacja centralna, różne teorie – jeden cel
 • czym relacja centralna różni się od zwarcia centralnego?
 • czy wykres łuku gotyckiego i diagram Posselta może pomóc w rozumieniu problemów okluzyjnych?
 • jak prawidłowo określić relację centralną i wysokość zwarcia?
 • jak analizować okluzję u leczonego pacjenta?
 • jaka jest różnica między okluzją statyczną i dynamiczną?
 • okluzja podwójnie zabezpieczona – standard praktyki klinicznej
 • prowadzenie tylne i przednie żuchwy
 • warunki idealnej okluzji.
 • leczenie protetyczne a warunki okluzyjne
 • planowanie leczenia i rozwiązywanie trudnych sytuacji okluzyjnych
 • kwalifikacja pacjentów do leczenia protetycznego z przebudową zwarcia
 • czym jest płaszczyzna referencyjna i jakie ma znaczenie w codziennej praktyce?
 • czy zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora może pomóc w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia?
 • znaczenie łuku twarzowego w programowaniu artykulatora i w ułatwieniu komunikacji z laboratorium.
 • nastawienie kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze na podstawie rejestratu protruzyjnego
 • ustalenie prawidłowej wysokości zwarcia i jej rejestracja na uzupełnieniach tymczasowych
 • zastosowanie włókien szklanych i materiałów kompozytowych w rekonstrukcji zwarcia
 • adaptacja pacjenta do nowych warunków zwarciowo – artykulacyjnych
 • wykonanie uzupełnień długoczasowych w prawidłowej okluzji
 • dobór materiałów ceramicznych w leczeniu pacjentów z zaburzeniami zwarcia
 • dobra współpraca z laboratorium warunkiem powodzenia w leczeniu protetycznym
 • analiza przypadków klinicznych
 
Część praktyczna (4 godziny)
 
Chętnych uczestników kursu prosimy o zabranie ze sobą modeli własnego uzębienia w celu wykonania na sobie analizy zwarcia (modele z gipsu twardego).
 
 • przygotowanie widelca okluzyjnego
 • montaż łuku twarzowego zgodnie z płaszczyzną Campera
 • wykonanie rejestratów zwarciowych: w zwarciu nawykowym i w relacji centralnej
 • wykonanie rejestratu protruzyjnego masą silikonową typu bite
 • przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatorów indywidualnie nastawialnych
 • indywidualny montaż modeli w artykulatorze
 • pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych
 • możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych
 • metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych
 • zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia wykresu łuku gotyckiego w przypadku bezzębia
 
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Obiad i przerwy kawowe
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy

Dental Day zgłoszenia i informacje