Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z – diagnostyka, powiększenie, izolacja, dostęp i opracowanie (część I)

Leczenie kanałowe pod mikroskopem od A do Z – diagnostyka, powiększenie, izolacja, dostęp i opracowanie (część I)

Kurs 2019-03-15

Miejsce: ŁÓDŹ

Dental Day logo

Termin:
15 marca 2019 r. (piątek), godz. 10:00 – 19:00

Prowadzący: lek. stom. Urszula Leończak

Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1650 zł, pozostali 1750 zł

Miejsce: Łódź

Punkty edukacyjne: 8 punktów edukacyjnych

 

Część teoretyczna (4 godziny)

 

  • diagnostyka w endodoncji:
    • jakie badania mają wartość
    • jak je wykonać prawidłowo
    • badania żywotności i wrażliwości miazgi
    • interpretacja zdjęć RTG i CBCT - informacje, które możemy uzyskać przed rozpoczęciem leczenia
  • najnowsza klasyfikacja rozpoznań według Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego
  • przygotowanie zęba do leczenia:
    • rodzaje izolacji oraz jak je poprawnie wykonać
    • dobór odpowiedniej klamry i gumy
    • czy odbudowa przed leczeniem jest niezbędna?
  • dostęp do komory:
    • rodzaje dostępów
    • jak wykonać je prawidłowo
    • powikłania wynikające z niewłaściwie wykonanego dostępu
  • instrumentacja:
    • rola i tworzenie ścieżki dostępu
    • narzędzia rotacyjne czy ręczne
    • co oznacza stożkowatość narzędzia
  • techniki opracowywania kanałów:
    • standardowa
    • step-back
    • crown-down
    • hybrydowa
  • określanie długości roboczej:
    • gdzie powinno kończyć się opracowanie kanału
    • metody pomiaru długości
    • jak uniknąć błędów podczas pomiaru długości
  • praca w powiększeniu:
    • budowa mikroskopu
    • ergonomia i zasady pracy pod mikroskopem
    • transfer narzędzi i praca “na 4 ręce”
    • rola mikroskopu w endodoncji
    • najczęściej popełniane błędy podczas pracy z mikroskopem


Część praktyczna (4 godziny)

 

Warsztat prowadzony w całości pod mikroskopem. Każdym z uczestników ma zapewniony jeden mikroskop. Podczas warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

 

  • pierwsze kroki z mikroskopem - zasady pracy:
    • ustawienie mikroskopu do pracy z pacjentem
    • prawidłowa pozycja lekarza i asysty
    • nauka pracy z lusterkiem
    • otwieranie komory i opracowanie kanałów pod kontrolą mikroskopu
  • nauka poprawnej izolacji pola zabiegowego na różne sposoby
  • nauka wykonywania prawidłowego dostępu do komory w zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym
  • wykonanie ścieżki dostępu narzędziami ręcznymi
  • opracowanie kanałów narzędziami ręcznymi i mechanicznymi pod kontrolą prowadzącego

 

Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 

  1. Indywidualne, w pełny wyposażone, stanowisko pracy (mikroskop, mikrosilnik endodontyczny, mikrosilnik protetyczny,  kątnica, głowa fantomowa)
  2. Małą, kameralną grupę (max. 10 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
  3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
  4. Obiad i przerwy kawowe

Dental Day zgłoszenia i informacje