Licówki ceramiczne w codziennej praktyce klinicznej – od planowania leczenia do cementowania

Kurs 2018-10-13

Miejsce: WARSZAWA
Dental Day Strona www

Termin:
13 października 2018 r. (sobota), godzina 10:00-18:00
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1550 zł, pozostali 1650 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt
 
Część teoretyczna (3 godziny)
 • Wprowadzenie do stosowania uzupełnień całoceramicznych:
 • materiały ceramiczne we współczesnej protetyce stomatologicznej – od ceramik skaleniowych na słupku z masy ogniotrwałej po ceramiki szklane w technologiach tłoczenia i CAD/CAM,
 • dobór ceramiki w zależności od sytuacji klinicznej,
 • komunikacja z laboratorium na etapie wyboru materiału ceramicznego – nie tylko tlenek cyrkonu,
 • modelowanie woskowe i cyfrowe.
 • Planowanie leczenia w strefie estetycznej:
 • modelowanie woskowe i cyfrowe,
 • dokumentacja zdjęciowa pomocą w podejmowaniu decyzji klinicznych,
 • komunikacja z pacjentem przy użyciu technik analogowych i cyfrowych.
 • Analiza modeli z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora:
 • wybór płaszczyzny Campera jako referencyjnej płaszczyzny komunikacji z laboratorium,
 • znaczenie zastosowania łuku twarzowego już na etapie planowania leczenia,
 • indywidualne osadzenie modeli w artykulatorze podstawą prawidłowego planu leczenia.
 • Przebudowa zwarcia przed leczeniem z zastosowaniem licówek:
 • licówki ceramiczne – problem tylko estetyczny czy również okluzyjny?
 • koncepcja okluzji podwójnie chronionej i jej znaczenie w trwałości uzupełnień protetycznych,
 • wpływ zagadnień okluzyjnych na sposób preparacji pod licówki,
 • znaczenie relacji centralnej w prawidłowym ustaleniu zwarcia.
 • Wskazania i przeciwwskazania do stosowania licówek ceramicznych:
 • ilość zachowanych tkanek zęba kluczem do właściwej decyzji klinicznej,
 • licówki ceramiczne przykrywające wypełnienia kompozytowe,
 • licówki na zębach leczonych endodontycznie – kompromis czy niepotrzebne ryzyko.
 • Preparacja zębów pod różne rodzaje licówek ceramicznych:
 • zastosowanie klucza silikonowego do preparacji minimalnie inwazyjnej,
 • prawidłowa ocena ilości miejsca na uzupełnienie ceramiczne,
 • wiertła diamentowe do preparacji pod licówki – im mniej, tym lepiej,
 • licówki bez preparacji – problem czysto teoretyczny w codziennej praktyce,
 • licówki z minimalną preparacją zęba,
 • preparacja pod licówki z zakładką w trudnych przypadkach klinicznych,
 • licówki „dwustronne” i 360°.
 • Retrakcja dziąsła brzeżnego:
 • dobór nici retrakcyjnej,
 • technika i narzędzia do zakładania nitki retrakcyjnej – „tylko nie nakładacz!”,
 • retrakcja dziąsła w trudnych warunkach klinicznych.
 • Wykonanie wycisków silikonowych:
 • dobór masy wyciskowej,
 • dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych,
 • zalecane techniki wyciskowe.
 • Określenie koloru zęba filarowego w celu uzyskania jednolitych kolorystycznie uzupełnień ceramicznych w odcinku przednim.
 • Postępowanie laboratoryjne w wykonawstwie licówek ceramicznych:
 • licówki napalane na słupek z masy ogniotrwałej,
 • licówki wykonywane w technologii tłoczenia,
 • dobór ceramiki w zależności od typu preparacji,
 • możliwości i ograniczenia technologii CAD/CAM.
 • Cementowanie licówek ceramicznych:
 • dobór koloru i rodzaju cementu adhezyjnego, zastosowanie cementu LC o właściwej konsystencji,
 • przygotowanie powierzchni zęba filarowego systemem wiążącym – istotna decyzja kliniczna,
 • techniki adhezyjne z wytrawianiem kwasem ortofosforowym oraz systemy samowytrawiające,
 • techniki hybrydowe z selektywnym wytrawianiem szkliwa i aplikacją systemów samowytrawiających,
 • przygotowanie powierzchni ceramiki - wytrawianie kwasem fluorowodorowym w laboratorium,
 • oczyszczanie powierzchni ceramiki po przymiarce licówek w jamie ustnej – procedura niezbędna dla trwałości połącznia z tkankami zęba, aplikacja silanu na powierzchnię wytrawionej ceramiki.
 • blokowanie efektu inhibicji tlenowej – polimeryzacja etapowa z zastosowaniem żelu glicerynowego.
 • Analiza wybranych przypadków klinicznych.
 • Podsumowanie i dyskusja.
Część praktyczna (5 godzin)
 • Wykonanie minimalnie inwazyjnej preparacji zęba pod licówkę z wykorzystaniem klucza silikonowego.
 • Wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „L”.
 • Wykonanie preparacji retencyjnej zęba z zakładką typu „J”.
 • Wykonanie preparacji zębów siecznych dolnych.
 • Wykonanie wycisków silikonowych.
 • Wykonanie uzupełnień tymczasowych.
 • Cementowanie licówki z wykorzystaniem techniki polimeryzacji etapowej.
 
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa).
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 4. Dla chętnych podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas.
 5. Obiad i przerwy kawowe.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

Dental Day Zgłoszenia