Traumatologia zębów – unieruchamianie, amputacja przyżyciowa oraz apeksyfikacja

Kurs 2018-10-12

Miejsce: WARSZAWA
Dental Day Strona www

Termin:
12 października 2018 r. (piątek), godz. 10:00-18:00
Miejsce: Warszawa
Prowadzący: dr n. med. Michał Sobczak – specjalista stomatologii dziecięcej, członek międzynarodowego stowarzyszenia traumatologii stomatologicznej (FIADT)
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1200 zł, pozostali 1300 zł
Punkty edukacyjne: 7 pkt
 
Część teoretyczna (5 godzin)
 • Klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów, kości i tkanek miękkich.
 • Prawidłowy i kompleksowy schemat badania pacjenta po urazie (każdy z uczestników otrzyma gotowy wzór karty badania pacjenta po urazie).
 • Diagnostyka urazów zębów – jak analizować zdjęcie RTG zęba po urazie – na co szczególnie zwrócić uwagę.
 • W jaki sposób zabezpieczyć pacjenta po urazie podczas pierwszej wizyty.
 • Zasady odbudowy zmineralizowanych tkanek zębów po złamaniach koron z wykorzystaniem odłamu i materiałów złożonych.
 • Postępowanie w złamaniach korzeni zębów.
 • Czy w każdym przypadku zwichnięcia zębów konieczne jest unieruchomienie?
 • Jak szynować zęby i na jak długo?
 • Całkowite zwichnięcie zęba – co wpływa na powodzenie leczenia i długoterminowe rokowanie?
 • Jak to resorpcja? Jak ją leczyć?
 • Planowanie leczenia pacjentów po urazach – różne scenariusze w zależności od ciężkości następstw urazów i możliwych powikłań.

Część praktyczna (3 godziny)

 • Ćwiczenia związane z nauką reponowania i unieruchamiania zębów.
 • Wykonanie zabiegu amputacji przyżyciowej miazgi na zębie fantomowym (praca na głowach fantomowych).
 • Wykonanie zabiegu jednoetapowej apeksyfikacji na zębie fantomowym (praca na głowach fantomowych).
 • Quiz radiologiczny – analiza badań RTG pacjentów po urazach zębów – ocena cech świadczących zarówno o gojeniu, jak i powikłaniach pourazowych.
 
Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:
 1. Indywidualne, w pełni wyposażone, stanowisko pracy (mikrosilnik, kątnica, głowa fantomowa).
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 4. Obiad i przerwy kawowe.
 5. Wszyscy uczestnicy otrzymują faktury.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

Dental Day Zgłoszenia