Diagnostyka, planowanie i przygotowanie do leczenia protetycznego

Kurs 2018-06-16

Miejsce: KRAKÓW
Dental Day logo

Termin: 16 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 10:00 – 18:00
Prowadzący: lek. stom. Elżbieta Wojtyńska (specjalista protetyk) – Zakład Protetyki WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1200 zł, pozostali 1300 zł
Miejsce: Kraków
Punkty edukacyjne: 7

 

Część teoretyczna (4 godziny)

 • rehabilitacja protetyczna - jak osiągnąć sukces terapeutyczny
  • diagnoza, plan leczenia, przebieg rehabilitacji interdyscyplinarnej
 • diagnoza:
  • wywiad medyczny i stomatologiczny
  • badanie zewnątrzustne (badanie URNŻ, analiza estetyczna twarzy w odniesieniu do linii referencyjnych, analiza zębowo-wargowa)
  • badanie wewnątrzustne (ocena braków zębowych, analiza warunków okluzyjnych, ocena tkanek i struktur układu stomatognatycznego w aspekcie ortodontycznym, periodontologicznym, chirurgicznym, endodontycznym, zachowawczym i estetycznym)
  • badania dodatkowe (radiologiczne)
  • modele diagnostyczne
 • plan leczenia:
  • ocena interdyscyplinarna
  • planowanie leczenia (rodzaje uzupełnień, wskazania, przeciwskazania, ograniczenia terapeutyczne, stosowane materiały)
  • komunikacja z pacjentem (życzenia,  oczekiwania, profil emocjonalny pacjenta)
  • diagnostyczne środki pomocnicze (wax-up,  mock-up, komputerowa wizualizacja)
  • przebieg leczenia (omówienie możliwych planów leczenia - wady, zalety, stopień ryzyka, możliwe powikłania, kosztorys, plan  i przebieg wizyt)
 • przygotowanie do leczenia protetycznego


Część praktyczna (3 godziny)

 • badanie pacjenta:
  • algorytm postępowania, karta badania pacjenta (jak zebrać ważne informacje i uporządkować dane - mapy myśli)
  • karta badania pacjenta i protokół estetyczny (praca z pacjentem, analiza zdjęć, modeli diagnostycznych oraz dokumentacji radiologicznej)
  • wspólne opracowanie mapy myśli na podstawie uzyskanych informacji - zabawa czy narzędzie pomocne w diagnostyce?
 • planowanie leczenia interdyscyplinarnego:
  • przypadki kliniczne (opis badania, modele diagnostyczne, dokumentacja radiologiczna) - wspólna analiza danych, omówienie planu leczenia interdyscyplinarnego, wskazań bądź przeciwskazań do poszczególnych uzupełnień protetycznych oraz możliwych powikłań (3 przypadki o różnym poziomie trudności)
  • opisy przypadków (quiz diagnostyczny) - indywidualne zaplanowanie, przez każdego z kursantów możliwych rozwiązań terapeutycznych na przykładzie 2 przypadków klinicznych - dyskusja, burza mózgów (wady i zalety poszczególnych rozwiązań), wybór optymalnego planu leczenia
  • diagnostyczne środki pomocnicze – wizualizacja planu leczenia, wax-up a pośredni mock-up (praca na fantomach, z wykorzystaniem indeksu silikonowego oraz szyny formowanej wgłębnie)


Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 1. Indywidualne, w pełni wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik, końcówka przyspieszająca, głowa fantomowa, zestaw modeli diagnostycznych)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób) umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
Dental_Day_Button