Kompozytowe mosty adhezyjne wzmacniane włóknami w zębach przednich i bocznych - metoda bezpośrednia i pośrednia

Kurs 2018-06-24

Miejsce: KRAKÓW

Dental Day logo

Termin: 24 czerwca 2018 r. (niedziela), godzina 10:00 - 19:00
Prowadzący: lek. stom. Renata Lenkiewicz (specjalista protetyk) – Zakład Profilaktyki i Propedautyki Stomatologicznej WUM
Koszt: prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego” – 1250 zł, pozostali 1350 zł
Miejsce: Kraków
Punkty edukacyjne: 8

Część teoretyczna (4 godziny)

 • mosty kompozytowe  – wskazania i przeciwwskazania
 • metoda bezpośrednia i pośrednia  – wady i zalety obu  metod
 • ocena warunków klinicznych przed wykonaniem mostu kompozytowego – stan zębów filarowych oraz ocena higieny pacjenta
 • włókna stosowane do wzmacniania konstrukcji kompozytowych:
  • rodzaje włókien
  • ilość włókna konieczna do wzmocnienia struktury kompozytowej
  • sposób ułożenia włókna uwzględniający kierunek sił zgryzowych
  • akcesoria pomocnicze
 • kompozyty do licowania podbudowy z włókien w metodzie bezpośredniej i pośredniej
 • zastosowanie różnych rodzajów retencji na zębach filarowych (wkład koronowy, nakład, endokorona, retainer skrzydłowy, ząb ćwiekowy czy korona naddziąsłowa na podbudowie z włókna) – jakie rozwiązanie wybrać w zależności od warunków klinicznych
 • etapy wykonania mostów – metoda bezpośrednia
 • etapy wykonania mostów - metoda pośrednia
  • wyciski
  • zabezpieczenie tymczasowe filarów
  • cementowanie prac pośrednich

 Część praktyczna (5 godzin)

 • metoda bezpośrednia - uzupełnienie braku siekacza bocznego szczęki:
  • opracowanie zębów filarowych – ubytek kl. III / retainer skrzydłowy
  • wzmocnienie przęsła mostu włóknem polietylenowym
  • odbudowa kompozytowa siekacza bocznego
 • metoda pośrednia – uzupełnienie braku przedtrzonowca drugiego
  • opracowanie zębów pod wybrany rodzaj retainera
  • wzmocnienie przęsła włóknem szklanym –  ułożenie włókna wzmacniające odporność licowania na siły rozciągające i podparcie kompozytu na guzkach zębowych

 Wszystkim uczestnikom kursu zapewniamy:

 1. Indywidualne, w pełny wyposażone stanowisko pracy (mikrosilnik + głowa fantomowa z pełnym uzębieniem)
 2. Małą, kameralną grupę (max. 14 osób), umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
 3. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych
 4. Dla chętnych, podczas kursu będzie możliwość dobrania oraz pracy w lupach stomatologicznych PeriOptix Adidas
 5. Obiad i przerwy kawowe
Dental_Day_Button