Jubileusz 70-lecia Gdańskiej Stomatologii

Jubileusz 70-lecia Gdańskiej Stomatologii

Konferencja 2018-05-28

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„ONKOLOGIA WE WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII”

Miejsce: GDAŃSK

Termin: 28.05.2018 (poniedziałek), godz. 8:30-19:30
Miejsce: Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, budynek Atheneum Gedanense Novum (AGN), al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk


Część I
70 LAT GDAŃSKIEJ STOMATOLOGII

8:30-9:00 Rejestracja
9:00-9:30 Uroczyste otwarcie
9:30-10:30 Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce – prof. dr hab. n. med. Janusz Limon (Gdański Uniwersytet Medyczny)
10:30-11:30 Historia stomatologii w Polsce – prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
11:30-12:45 70-lecie gdańskiej stomatologii – prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska


Część II
ONKOLOGIA WE WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII

13:30-14:30 Innovation and personalisation in head and neck oncology – prof. Barbara Jereczek-Fossa (University of Milan, European Institute of Oncology, Mediolan)
14:30-15:30 Transoral robotic surgery in head and neck cancer – prof. Fausto Chiesa (European Institute of Oncology, Milan)
15:45-16:45 Management of tongue cancer – dr Mohssen Ansarin (European Institute of Oncology, Milan)
16:45-17:45 Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę zachowań pacjenta w onkologicznym procesie terapeutycznym – mgr Danuta Lichosik (European Institute of Oncology, Milan)
17:45-19:00 Implantologia wczoraj i dziś – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska, dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
19:00-19:15 – zakończenie konferencji


Organizator:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Kontakt: Zakład Chirurgii Stomatologicznej, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, tel.: (58) 349 15 71, e-mail: chirstom@gumed.edu.pl

Zgłoszenia: rejestracja on-line https://chirurgiastomatologiczna.gumed.edu.pl/43856.html
oraz opłata rejestracyjna