Chirurgia stomatologiczna dla każdego

Kurs 2018-04-07

KATOWICE
Termin: 07.04.2018 (sobota), godz. 10:00-15:30
Miejsce: MM DENT, ul. Tadeusza Fijewskiego 19, Katowice
Prowadzący: lek. dent. Łukasz Zadrożny
Koszt: 500 zł
Punkty edukacyjne: 6 pkt
 
10:00-13:00 Część teoretyczna
 1. Anatomia szczęki i żuchwy.
 2. Kompleksowe planowanie i diagnostyka. Zastosowanie CBCT do planowania leczenia stomatologicznego.
 3. Nowoczesna endodoncja lub endoprotetyka czy leczenie implantoprotetyczne?
 4. Zastosowanie elektrochirurgii.
 5. Zachowanie zębodołu po ekstrakcji.
 6. Postępowanie przy stwierdzeniu połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji zęba.
 7. Rodzaje i rola błon zaporowych oraz biomateriałów.
 8. Rodzaje szwów i techniki szycia.
 9. Rola koferdamu w tymczasowym zaopatrzeniu pacjenta po zabiegu.
 
13:30-15:30 Ćwiczenia praktyczne na materiale zwierzęcym
 1. Zastosowanie noża elektrycznego do pracy z tkankami miękkimi, gingiwektomia, gingiwoplastyka.
 2. Organizacja instrumentarium chirurgicznego.
 3. Ekstrakcja zęba, zastosowanie gąbki żelatynowej z jonami srebra do zabezpieczenia zębodołu po ekstrakcji, szycie.
 
Zgłoszenia: MM DENT, tel. 32 608 06 94, 512 268 410, e-mail: mmdent@mmdent.com.pl
 
Więcej informacji: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/chirurgia-stomatologiczna-dla-kazdego-07-04-2018/