CHIRURGIA W STOMATOLOGII – KLUCZ NIE TYLKO DO IMPLANTOLOGII

CHIRURGIA W STOMATOLOGII – KLUCZ NIE TYLKO DO IMPLANTOLOGII

Kurs 2018-05-19

Kurs praktyczny – poziom „III”

Miejsce: CZĘSTOCHOWA

Termin: 19.05.2018 r., godz. 10.00-18.00
Miejsce:
sala szkoleniowa MARKU, ul. Loretańska 31, Częstochowa
Prowadzący: lek. med. lek. dent. Rafał Radzewski
Koszt: 1100 zł
Punkty edukacyjne: 8 pkt

Plan szkolenia

Część teoretyczna:

  • Anatomia dla implantologów.
  • Narzędzia i sprzęt chirurgiczny.
  • Materiały niezbędne podczas zabiegu.
  • Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego.
  • Sukcesy i niepowodzenia - postępowanie w komplikacjach implantologicznych.

Część praktyczna (z wykorzystaniem preparatów zwierzęcych):

  • Właściwe posługiwanie się instrumentarium chirurgicznym – ergonomia.
  • Przygotowanie płata.
  • Ćwiczenia różnych cięć chirurgicznych.
  • Ćwiczenia różnych rodzajów szwów (zamykanie ran poekstrakcyjnych, zespalnie płatów).


Każdy z uczestników kursu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający uzyskanie 8 punktów edukacyjnych.

Opłata obejmuje lunch i poczęstunek podczas przerw kawowych.

Zgłoszenia i wpłaty do 5.05.2018 r.

Uwaga, oferta specjalna: opłata za pakiet 3 szkoleń 2 500 zł , czas trwania: 3 dni.

Więcej informacji: http://www.marku.com.pl/szkolenia/chirurgia-w-stomatologii-klucz-nie-tylko-do-implantologii-4.html

Zgłoszenia:
telefonicznie:  606 885 752, e-mail: fafara@marku.com.pl