Implantologia bez tajemnic

Implantologia bez tajemnic

Kurs 2017-12-01 - 2017-12-02

DWUDNIOWY INTENSYWNY KURS, Z DUŻĄ ILOŚCIĄ TEORII I PRAKTYKI

WARSZAWA

Termin: 1-2.12.2017 (piątek-sobota), godz. 9:00-18:00
Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2
Prowadzący: dr Andrea Palermo (Włochy), dr n. med. Maciej Michalak
Koszt: 4299 zł*
Punkty edukacyjne: 16 pkt
 
Część teoretyczna
 1. Anatomia jamy ustnej (pod kątem chirurgicznym).
 2. Badanie kliniczne, badanie radiologiczne/radiograficzne.
 3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów implantologicznych, identyfikacja pacjentów z grupy ryzyka.
 4. Historia medyczna pacjenta, świadoma zgoda pacjenta na zabieg.
 5. Narzędzia chirurgiczne.
 6. Znieczulenia w chirurgii.
 7. Protokoły chirurgiczne zależne od anatomii, wytwarzanie płatów (pełnych i dzielonych), mobilizacja płatów.
 8. Techniki i metody szycia.
 9. Diagnostyka, planowanie (ocena ilości i jakości kości), pozycjonowanie implantu.
 10. Ocena CBCT.
 11. Obciążanie implantów: natychmiastowe i odroczone.
 12. Wybór systemu implantów: morfologia, mikrostruktura i struktura implantów.
 13. Aspekty biomechaniczne: implanty cylindryczne, implanty stożkowe, implanty krótkie.
 14. Techniki implantacji.
 15. Kaseta implantologiczna – zawartość. Instrumenty potrzebne wykonania zabiegu implantacji.
 16. Terapia lekowa, przed- i pozabiegowa. Możliwe komplikacje po zabiegowe i ich leczenie.
 17. Utrzymanie kości po ekstrakcji.
 18. Czynniki wzrostu kości – podstawy teoretyczne i czynniki biologiczne, techniki augmentacji kości.
 19. CGF/PRF – fibryna bogatopłytkowa, metody otrzymywania i wykorzystanie.
 20. Zastosowanie membran w procedurach chirurgicznych.
 21. Techniki pobierania wycisków w implantologii.
 22. Łączniki do implantów.
 23. Odbudowy tymczasowe.
 24. Zasady dotyczące odbudowy, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o wysokiej estetyce.
 25. Finalne odbudowy.
.
Część praktyczna
 1. Techniki i metody szycia na materiale zwierzęcym.
 2. Techniki implantacji na materiale zwierzęcym.
 3. Otrzymywanie i wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej (CGG/PRF).
 4. Techniki augmentacji.
 
Więcej informacji: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/implantologia-bez-tajemnic/Zgłoszenia: Paulina Gomułka tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl