Endo Day

Endo Day

Kurs 2017-09-23

WARSZAWA
Termin: 23.09.2017 (sobota), godz. 10.00-17.45
Miejsce: Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2,  Warszawa
Prowadzący: prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, lek. dent. Tomasz Kiełkowicz
lek. dent. Sławomir Gabryś
Koszt: 350 zł
Punkty edukacyjne: 7 pkt
 
9:30-10:00 Rejestracja
10:00-12:00 Skuteczna preparacja i dezynfekcja kanałów – lek. dent. Sławomir Gabryś

W naszej codziennej praktyce spotykamy się z problemami w opracowaniu i dezynfekcji kanału korzeniowego na całej jego długości. Na wykładzie zaprezentowane będą techniki ułatwiające skuteczne i szybkie opracowanie każdego kanału. Dokładnie omówione zostaną cztery bardzo ważne zagadnienia (flaring, glide-path, patency, zasada IRI), które likwidują najczęściej spotykane trudności w opracowaniu i dezynfekcji kanałów. Przedstawiona będzie, krok po kroku, skuteczna sekwencja pracy maszynowej, którą autor stosuje w codziennej praktyce do wszystkich kanałów. Zapoznamy się z tajnikami dystrybucji płynów w systemie kanałowym. Dowiemy się, jak skutecznie dezynfekować 1/3 wierzchołkową kanału oraz cieśnie i kanały boczne. Przybliżone zostaną dwie techniki dezynfekcji PUI i MDA – jak łatwo je wprowadzić od jutra do swojej praktyki. Liczne filmy i zdjęcia z toru wizyjnego mikroskopu pomogą zrozumieć omawiane zagadnienia.

12:00-12:30 Lunch
12:30-14:30 Efektywna obturacja systemu kanałów korzeniowych – lek. dent. Tomasz Kiełkowicz
Ostatnim elementem leczenia endodontycznego jest obturacja wcześniej opracowanych kanałów korzeniowych. Moment wypełnienia kanału uważany jest za punkt krytyczny i stanowi najczęstszą przyczynę niepowodzenia leczenia. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze doniesienia na temat dezynfekcji systemu kanałów, w tym metody i urządzenia wspomagające dystrybucję płynów płuczących w kanałach. Omówione zostaną rożne metody wypełniania kanałów pod kątem przyjrzenia się ich wadom i zaletom. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wypełnianiu kanałów gutaperką na ciepło przy pomocy nowoczesnych urządzeń bezprzewodowych. Zapoznamy się ze wszystkimi etapami tej metody, a autor przedstawi swoje sposoby na uniknięcie niepowodzeń. Zaprezentowany będzie również sposób postępowania przy wypełnianiu kanałów, których nie jesteśmy w stanie udrożnić na pełną długość. Przedstawione zostaną sytuacje, w których będziemy mogli wykorzystać materiał MTA. Dowiemy się na koniec, w jaki sposób należy prawidłowo zabezpieczyć ząb pomiędzy wizytami. Wykład będzie wzbogacony o zdjęcia i filmy z toru wizyjnego mikroskopu.

14:30-14:45 Przerwa kawowa
14:45-16:45 Błędy w leczeniu endodontycznym zębów – prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
 Podczas wykładu omówione zostaną najczęściej popełniane błędy, które mogą mieć skutki prawne. Uczestnicy zapoznają się z błędami popełnianymi zarówno podczas stwarzania dostępu do jamy zęba, jak i podczas opracowania i płukania kanałów korzeniowych (przepchnięcie podchlorynu sodu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba, perforacje dna komór i korzeni, złamanie narzędzi itp.). Szczegółowo omówione zostanie zapobieganie tym błędom – powikłaniom, jak i postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Uczestnicy uzyskają informację, kiedy takie incydenty można uznać za powikłanie, a kiedy za błąd sztuki oraz jak postępować, by uniknąć ew. skutków prawnych (właściwe postępowanie, zgoda na leczenie itd.). Podczas wykładu zaprezentowane zostaną konkretne przypadki; wykład wzbogacony filmami klinicznymi.
 
16:45-17:45 Wspólny panel dyskusyjny z udziałem wszystkich wykładowców. Rozdanie certyfikatów.
 
Więcej informacji: https://poldent.pl/szkolenia-poldent/endo-dayZgłoszenia: Paulina Gomułka, tel. 605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl