Problematyczne postępowanie z odpadami medycznymi

Problematyczne postępowanie z odpadami medycznymi

Kurs 2017-06-03

  MS_logo
Kurs teoretyczno-praktyczny. Ćwiczenia praktyczne z wypełniania formularza zbiorczego zestawienia o odpadach.

Prowadzący:
mec. Marzena Pytlarz
Miejsce: Warszawa, ul. Mazowiecka 9 (prostopadła do ul. Świętokrzyskiej)
Termin: 3 czerwca 2017 roku (sobota)
Koszt: 310 zł, 280 zł (dla prenumeratorów „Magazynu Stomatologicznego”)
Punkty edukacyjne: 5 pkt


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących właściwego prowadzenia gospodarki odpadami medycznymi w szpitalach i prywatnych gabinetach medycznych. Na szkoleniu przedstawimy sposoby realizacji wszystkich ustawowych obowiązków, w tym interpretacje przepisów, omówienie szczególnych przypadków (przykłady) oraz aktów wykonawczych do ustawy o odpadach. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą umiejętności identyfikacji i realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi, prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości. Omówimy także najważniejsze kwestie, które mogą okazać się przydatne w czasie kontroli w gabinecie.

 

Korzyści po odbytym szkoleniu

 • umiejętność prawidłowego wypełniania dokumentów i prowadzenia ewidencji;
 • umiejętność przygotowania się do kontroli;
 • upewnienie się o prawidłowości realizowanych obowiązków jako wytwórcy odpadów;
 • poznanie planowanych zmian w przepisach i możliwość wcześniejszego przygotowania się do nich;
 • możliwość omówienia i skonsultowania problemów w gospodarce odpadami wynikających z codziennej pracy w gabinecie.

Metodologia

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktyczną w formie warsztatów.

 

Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, m.in.:

 • klasyfikację odpadów,
 • wypełnianie rocznego formularza zbiorczego zestawienia o odpadach,
 • uzupełnienie Kart Przekazania Odpadów i Kart Ewidencji Odpadów,
 • analizę przypadków,
 • omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym.

 Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne oraz zawiera omówienie najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także polskich sądów administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo zadania dwóch pytań do prowadzącego i omówienia ich podczas szkolenia (pod warunkiem podania ich wcześniej w karcie zgłoszenia na szkolenie).

 

Harmonogram szkolenia

Część I

9.00-11.00

Zagadnienia ogólne:

 1. Ustawa o odpadach – zasady ogólne.
 2. Odpady medyczne w świetle przepisów prawnych.
 3. Projektowane zmiany przepisów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów.
 4. Katalog odpadów – prawidłowa klasyfikacja odpadów, w tym jak klasyfikować odpady medyczne. (Ćwiczenia praktyczne).
 5. Odpady w gabinecie medycznym. Rodzaje odpadów, zagrożenia, sposób postępowania.

11.00-11.30

Przerwa kawowa

Część II

11.30-14.30

Zagadnienia szczegółowe – wymagania i obowiązki:

 1. Regulacje prawne w zakresie gospodarowania odpadami:
 2. co to jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów i kogo dotyczy,
 3. zezwolenia w gospodarce odpadami,
 4. wpis do rejestru.
 5. Sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi w gabinetach i szpitalach:
 6. zbieranie odpadów w przychodni/gabinecie,
 7. sposób magazynowania odpadów (wymagania odnośnie do pojemników i worków),
 8. przygotowanie miejsca do przetrzymywania odpadów,
 9. transport wewnętrzny odpadów medycznych.
 10. Szczególne wymogi postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi.
 11. Przejęcie odpowiedzialności za wytworzone odpady medyczne.
 12. Wymagana dokumentacja:
 13. zasady ewidencji odpadów,
 14. sprawozdawczość, co to jest zbiorcze zestawienie o odpadach, gdzie należy je składać,
 15. terminy i kary za niezłożenie lub złożenie po terminie. (Ćwiczenia praktyczne z wypełniania formularza zbiorczego zestawienia o odpadach).
 16. Kontrola w gabinecie:
 17. organy kontrolne,
 18. zakres kontroli,
 19. jak wybierane są firmy do kontroli,
 20. jak się przygotować do kontroli,
 21. możliwe sankcje finansowe, najczęściej występujące uchybienia stwierdzane podczas kontroli sanitarnej,
 22. czynności egzekucyjne podejmowane przez Inspekcję Sanitarną w wyniku przeprowadzonej kontroli.
 23. Kary administracyjne.
 24. Terminarz obowiązków.


14.30-15.00

Konsultacje z trenerem, omówienie zadanych pytań na formularzu zgłoszenia:


15.00

Zakończenie szkolenia

 

Zgłoszenia: Wioleta Czyżewska, tel. 81 446-98-11 wew. 12, e-mail: wioleta.czyzewska@czelej.com.pl