ESTETYKA – FUNKCJA – POSTURA (EFP BASIC) Biofunkcyjna koncepcja leczenia problemów okluzyjnych i posturalnych w ramach planu rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej

Kurs 2017-03-24 - 2017-03-25

WARSZAWA

Termin: 24-25 marca 2017 r. (piątek-sobota), godz. 9:00-18:00
Miejsce: W&H, ul. Tukana 3B, Warszawa, Sala Fantomowa
Prowadzący: Prof. Camillo D’Arcangelo, Profesor Stomatologii Odtwórczej, Szkoła Stomatologii Uniwersytet Chieti (WŁOCHY) 

Punkty edukacyjne: 12

Występowanie wad zgryzu, zarówno zaburzeń jak i parafunkcji skroniowo-żuchwowych jest coraz częściej diagnozowanym problemem. Przed poddaniem pacjenta jakiejkolwiek rehabilitacji, mającej na celu przywrócenie prawdopodobnie utraconej równowagi zgryzu obligatoryjne jest zdefiniowanie dokładnej diagnozy i właściwego planu leczenia.

Podczas kursu, krok po kroku zostaną przedstawione procedury diagnozowania zgryzu, ocena położenia kłykcia i repozycjonowanie szczęki bezpośrednio na pacjencie.

Oprócz badań instrumentalnych, ekspert fizjoterapeuta dokładnie przedstawi techniki oceny/badania palpacyjnego mięśni.

Po przeprowadzeniu repozycji szczęki i uzyskaniu balansu okluzyjnego, szczegółowo przedstawione zostaną metody właściwego planowania leczenia protetycznego i ortodontycznego, w celu przywrócenia estetyki, zwarcia i postawy w jednym zabiegu.

Program

 • Balans okluzyjny – szczegółowe wyjaśnienie koncepcji.
 • Jak spełnić wymagania estetyczne i okluzyjne pacjenta, zachowując lub przywracając prawidłowy zgryz i równowagę posturalną.
 • Diagnostyka okluzyjna.
 • Anamneza – szczegółowe omówienie koncepcji i procedur.
 • Zasady i metodyka badań instrumentacyjnych (tomografia komputerowa wiązki stożkowej i rezonans magnetyczny).
 • Testy funkcjonalne TMJ.
 • Badanie palpacyjne szyi i mięśni żwaczy – szczegółowe przedstawienie zasad i procedury wykonania.
 • Testy posturalne.
 • Repozycjonowanie szczęki wykonywane bezpośrednio na pacjencie.
 • Stosowanie wosków i żywic do repozycjonowania okluzyjnego.
 • Mięśniowe i posturalne testy kliniczne.
 • Umieszczanie rejestracyjnych kęsków zwarciowych “CDA FIXED BITES” do deprogramacji i repozycjonowania żuchwy.
 • Skonstruowanie pełnoobrazowego, ostatecznego planu leczenia protetycznego i/lub ortodontycznego.

Kontakt i zgłoszenia: MICERDENT, Klaudia Łabędzka, tel. 600 622 088, e-mail: klaudial@micerdent.pl

Szczegóły: www.enamel.edu.pl