„Twój pierwszy raz…”. Abecadło implantologiczne. Planowanie leczenia – CBCT – gwarancja sukcesu

„Twój pierwszy raz…”. Abecadło implantologiczne. Planowanie leczenia – CBCT – gwarancja sukcesu

Konferencja 2017-05-26

CZĘSTOCHOWA

Marku logo

Kurs teoretyczny – poziom „I”

Termin: 26 maja 2017, godz. 10.00-18.00
Miejsce: sala szkoleniowa MARKU, Częstochowa, Loretańska 31
Prowadzący: lek. dent. Robert Kamiński

Koszt: 1000 zł (opłata obejmuje lunch i poczęstunek podczas przerw kawowych)

Punkty edukacyjne: 8

Plan szkolenia

  • Osteointegracja – czyli dlaczego to „działa”.
  • Pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
  • Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantologicznego.
  • Kwalifikacja pacjentów.
  • Badanie, wywiad, diagnostyka RTG – ćwiczenia praktyczne z oceny OPG.
  • Indywidualne planowanie 3D/CBCT/Praktyczny warsztat.
  • Guided surgery/Szablony – perfekcyjna precyzja i bezpieczeństwo.
  • Zabiegi przygotowujące pacjenta do implantacji.
  • Skala ryzyka leczenia implantologicznego oraz pojęcie sukcesu w leczeniu.
  • Dokumentacja medyczna. Zgody na zabieg – jak zadbać o „święty spokój”.

Do warsztatów praktycznych niezbędny komputer PC lub Mac. 
Każdy kursant samodzielnie planuje leczenie implantoprotetyczne. 

Zgłoszenia: tel. 606 885 752, e-mail: fafara@marku.com.pl