Dekoronacja

jako postępowanie zalecane w leczeniu pacjentów z postępującą pourazową infrapozycją zębów siecznych szczęki