Wielowizytowe leczenie endodontyczne zębów 31 i 41 z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi

Wielowizytowe leczenie endodontyczne zębów 31 i 41 z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 5: 22-27.

ARTYKUŁ Z FILMEM
Wielowizytowe leczenie endodontyczne zębów 31 i 41 z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi

Multiple-visit root canal treatment of teeth 31 and 41 with chronic periapical lesions

Alicja Tomecka-Gluza, Natalia Stefanik, Zofia Stefanik

Streszczenie
W endodoncji od dłuższego czasu istnieje sporna kwestia na temat tego, czy leczenie kanałowe (Root Canal Treatment – RCT) należy przeprowadzać wɸtrakcie jednej wizyty czy rozdzielić na kilka sesji. Niniejsza praca przedstawia opis przypadku, w którym przeprowadzono wielowizytowe leczenie endodontyczne w zębach siecznych dolnych u 36-letniego pacjenta.

Abstract
There has long been a controversial issue in endodontics as to whether Root Canal Treatment (RCT) should be performed in one visit or divided into several sessions. This study presents a case report in which multi-visit endodontic treatment was performed in the lower incisors of a 36-year-old patient.

Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, leczenie wielowizytowe, pojedyncza wizyta, zmiana okołowierzchołkowa, skuteczność leczenia

Key words: root canal treatment, multiple-visit, single visit, periapical lesion, success rates


f1
Film 1. CBCT przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego zębów 31 i 41, płaszczyzna czołowa (kwiecień 2021 r.).


f2
Film 2. CBCT przekrój osiowy, zęby 31 i 41 (kwiecień 2021 r.).

f3
Film 3. CBCT płaszczyzna strzałkowa, zęby 31 i 41 (kwiecień 2021 r.).

Piśmiennictwo
1. Moreira MS, Anuar AS, Tedesco TK i wsp. Endodontic treatment in single and multiple visits. An overview of systematic reviews. J Endod. 2017; 43: 864-870.
2. Bartols A, Laux G, Walther W. Multiple-file vs. single-file endodontics in dental practice. A study in routine care. Peer J. 2016; 4: e2765.
3. Vieyra JP, Acosta FO, Osuna SK. Incidence of flare-Ups and apical healing after single-visit or two visits treatment of teeth with necrotic pulp and apical periodontitis after a two-year control period. A randomized clinical trial. J Dent Oral Health. 2018; 4: 111.
4. Bryce ÚM, Quinn BM, Edwards DC. Does single-visit root canal treatment of permanent teeth provide more benefit than a multiple-visit approach? Evid Based Dent. 2023; 24(2): 71-72.
5. Schwendicke F, Göstemeyer G. Single-visit or multiple-visit root canal treatment: Systematic review, meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ Open. 2017; 7: e013115.
6. Sharma S, Mahajan N, Kotwal B i wsp. Incidence of post-operative pain in single versus multiple visit root canal treatment of vital and non-vital single rooted teeth. Int J Sci Stud. 2017; 5: 145-148.
7. Mergoni G, Ganim M, Lodi G i wsp. Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2022; 12(12): CD005296.
8. Manfredi M, Figini L, Gagliani M i wsp. Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 12(12): CD005296.
9. Alomaym MAA, Aldohan MFM, Alharbi MJ i wsp. Single versus Multiple Sitting Endodontic Treatment: Incidence of Postoperative Pain. A Randomized Controlled Trial. J Int Soc Prev Community Dent. 2019; 9(2): 172-177.