Omówienie nowego systemu klasyfikacji korzeni i morfologii kanałów korzeniowych

Omówienie nowego systemu klasyfikacji  korzeni i morfologii kanałów korzeniowych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 3: 50-53.

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Omówienie nowego systemu klasyfikacji korzeni i morfologii kanałów korzeniowych zaproponowanego przez Ahmeda i wsp.

Discussion of the new root classification system and root canal morphology proposed by Ahmed et al.

Jakub Jankowski, Anna Lehmann, Kacper Nijakowski

Streszczenie
Aktualnie najczęściej stosowanymi klasyfikacjami struktury kanałów korzeniowych są te opisane przez Weine’a oraz Vertucciego. Artykuł skupia się na przybliżeniu nowego systemu klasyfikacji zaproponowanego przez Ahmeda i wsp., który można wykorzystać do opisania konfiguracji korzeni i kanałów korzeniowych w przystępny i dokładny sposób. Ta klasyfikacja ma za zadanie zwiększyć skuteczność i precyzję identyfikacji oraz kategoryzację korzeni i kanałów korzeniowych, jednocześnie zachowując prostotę i praktyczność, co ma pozwolić na jej szerokie zastosowanie w endodoncji.

Abstract
Currently, the most commonly used classifications of root canal structure are described by Weine and Vertucci. This paper focuses on the new classification system proposed by Ahmed et al., which can be used to describe root and root canal configurations in an accessible and accurate manner. This classification is intended to increase the efficiency and precision of identification and categorisation of roots and root canals, while maintaining simplicity and practicality, which should allow its wide application in endodontics.

Hasła indeksowe: systemy kanałów korzeniowych, morfologia korzeni, endodoncja

Key words: root canal systems, root morphology, endodontics

Piśmiennictwo

1. Vertucci FJ. Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures. Endod Top. 2005; 10: 3-29.
2. Ahmed HM, Abbott PV. Accessory roots in maxillary molar teeth. A review and endodontic considerations. Aust Dent J. 2012; 57(2): 123-131.
3. Versiani MA, Pécora JD, de Sousa-Neto MD. Root and root canal morphology of four-rooted maxillary second molars. A micro-computed tomography study. J Endod. 2012; 38(7): 977-982.
4. Versiani MA, Ordinola-Zapata R, Keleş A i wsp. Middle mesial canals in mandibular first molars. A micro-CT study in different populations. Arch Oral Biol. 2016; 61: 130-137.
5. Ahmed HM. Anatomical challenges, electronic working length determination and current developments in root canal preparation of primary molar teeth. Int Endod J. 2013; 46(11): 1011-1022.
6. Ahmed HM, Hashem AA. Accessory roots and root canals in human anterior teeth. A review and clinical considerations. Int Endod J. 2016; 49(8): 724-736.
7. Ahmed H, Cheung G. Accessory roots and root canals in maxillary premolar teeth. A review of a critical endodontic challenge. ENDO – Endod Pract Today. 2012; 1: 7-18.
8. Ahmed H. A paradigm evolution shift in the endodontic map. Eur J Gen Dent. 2015; 4(2): 98.
9. Ahmed HMA, Versiani MA, De-Deus G i wsp. A new system for classifying root and root canal morphology. Int Endod J. 2017; 50(8): 761-770.
10. Weine FS, Healey HJ, Gerstein H i wsp. Canal configuration in the mesiobuccal root of the maxillary first molar and its endodontic significance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1969; 28(3): 419-425.
11. Vertucci F, Seelig A, Gillis R. Root canal morphology of the human maxillary second premolar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1974; 38(3): 456-464.
12. Weine FS. Case report: three canals in the mesial root of a mandibular first molar (?). J Endod. 1982; 8(11): 517-520.
13. Christie WH, Peikoff MD, Fogel HM. Maxillary molars with two palatal roots. A retrospective clinical study. J Endod. 1991; 17(2): 80-84.
14. Carlsen O, Alexandersen V. Radix mesiolingualis and radix distolingualis in a collection of permanent maxillary molars. Acta Odontol Scand. 2000; 58(5): 229-236.
15. Baratto-Filho F, Fariniuk LF, Ferreira EL i wsp. Clinical and macroscopic study of maxillary molars with two palatal roots. Int Endod J. 2002; 35(9): 796-801.
16. Belizzi R, Hartwell G. Evaluating the maxillary premolar with three canals for endodontic therapy. J Endod. 1981; 7(11): 521-527.
17. Kottoor J, Albuquerque DV, Velmurugan N. A new anatomically based nomenclature for the roots and root canals – part 1: maxillary molars. Int J Dent. 2012; 2012: 120565.
18. Valerian Albuquerque D, Kottoor J, Velmurugan N. A new anatomically based nomenclature for the roots and root canals – part 2: mandibular molars. Int J Dent. 2012; 2012: 814789.