Uniknąć skalpela – endodontyczna regeneracja kości

Uniknąć skalpela – endodontyczna  regeneracja kości

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 3: 21-48.

REPORTAŻ KLINICZNY
Uniknąć skalpela – endodontyczna regeneracja kości na podstawie przypadków z 3-, 5- i 6-letnich obserwacji

Avoid the scalpel – „endodontic bone regeneration” 3-, 5-, 6-years follow up cases

Maksymilian Kaczewiak

Streszczenie
Artykuł przedstawia kilkuletnie (3-,5-,6-letnie) obserwacje zębów leczonych endodontycznie ze zmianami okołowierzchołkowymi o charakterze torbieli z użyciem różnych technologii oraz narzędzi – zaczynając od złotego standardu, jakim jest aktywacja płynów płuczących tj. NaOCl, EDTA/CA, NaCl, poprzez użycie narzędzi ultradźwiękowych, kończąc na zastosowaniu najnowocześniejszej techniki aktywacji płynów za pomocą lasera Er:YAG w połączeniu z technologią SWEEPS. Zastosowanie na każdej z wizyt wymienionych procedur doprowadziło do uzyskania całkowitego wygojenia zmian okołowierzchołkowych, co pozwoliło uniknąć leczenia mikrochirurgicznego (resekcja) lub chirurgicznego (ekstrakcja).

Abstract
The article presents several years (3-, 5-, 6-years) observations of endodontically treated teeth with periapical cystic lesions with the use of various technologies and tools – starting from the gold standard, which is the activation of rinsing fluids, i.e. NaOCl, EDTA/CA, NaCl, through the use of ultrasonic tools, ending with the use of the most modern technique of fluid activation using the Er:YAG laser in combination with the SWEEPS technology. The use of these procedures at each of the visits led to complete healing of periapical lesions, which allowed to avoid microsurgical (resection) or surgical (extraction) treatment.

Hasła indeksowe: torbiel, endodontyczna regeneracja kości, SWEEPS, Er:YAG

Key words: cyst, endodontic bone regeneration, SWEEPS, Er:YAG

Piśmiennictwo
1. Hasheminia SM, Mehdizadeh M, Bagherieh S. Anatomy assessment of permanent mandibular premolar teeth in a selected Iranian population using cone-beam computed tomography. Dent Res J (Isfahan). 2021; 18: 40.
2. Dojs A. Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba widocznych w obrazie rentgenowskim. Praca doktorska. Szczecin: PUM; 2005.
3. Tian FC, Bergeron BE, Kalathingal S i wsp. Management of large radicular lesions using decompression. A case series and review of the literature. J Endod. 2019; 45(5): 651-659.
4. Witkowski G. Procedury endodontyczne. Warszawa: Kwintesencja; 2022.
5. Thomas K, T PD, Simon EP. Management of large periapical cystic lesion by aspiration and nonsurgical endodontic therapy using calcium hydroxide paste. J Contemp Dent Pract. 2012; 13(6): 897-901.