Leczenie perforacji dna komory zęba trzonowego żuchwy

Leczenie perforacji dna komory zęba trzonowego żuchwy

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 12: 52-59.

OPIS PRZYPADKU
Leczenie perforacji dna komory zęba trzonowego żuchwy z przewlekłą zapalną zmianą okołokorzeniową

Treatment of perforation in the floor of the chamber of a mandibular molar with periradicular chronic inflammatory lesion

Jerzy Mrozek, Mateusz Mrozek, Agnieszka Chamarczuk, Mariusz Lipski

Streszczenie
W pracy opisano postępowanie w przypadku zęba trzonowego żuchwy z jatrogenną perforacją dna komory. Ze względu na współistniejącą przewlekłą zmianę w tkankach okołokorzeniowych bezpośrednio po wypełnieniu perforacji materiałem bioaktywnym przystąpiono do antyseptycznego leczenia endodontycznego. Kontrola przeprowadzona po roku od zamknięcia perforacji i po 9 miesiącach od wypełnienia kanałów wykazała wygojenie okołokorzeniowej zmiany.

Abstract
The paper describes the treatment of a mandibular molar with iatrogenic perforation in the chamber fl oor. Due to the concomitant periradicular chronic inflammatory lesion, antiseptic endodontic treatment was started immediately after closing the perforation with bioactive material. The follow-up was performed one year after filling the perforation and nine months after the obturation of the root canals. Healing of the periradicular lesion was confirmed.

Hasła indeksowe: jatrogenna perforacja, leczenie kanałowe, materiał bioaktywny

Key words: iatrogenic perforation, root canal treatment, bioactive material

Piśmiennictwo

 1. Roda RS. Root perforation repair: surgical and non-ruddle surgical management. Pract Proc Aesth Dent. 2001; 13(3): 467-472.
 2. American Association of Endodontists. Glossary of Endodontic Terms. Chicago, IL, USA; 2003.
 3. Tsesis I, Fuss, Z. Diagnosis and treatment of accidental root perforations. Endod Topics. 2006; 13: 95-107.
 4. Guldener PHA, Langeland K, Endodnotolgia. Diagnostyka i leczenie chorób miazgi i ozębnej. Warszawa: PZWL; 1996.
 5. Olcay K, Ataoglu H, Sema Belli S. Evaluation of related factors in the failure of endodontically treated teeth: a cross-sectional study. J Endod. 2018; 44(1): 38-45.
 6. Fuss Z, Trope M. Root perforations: classification and treatment choices based on prognostic factors. Endod Dent Traumatol. 1996; 12(3): 255-264.
 7. Grącka J, Pawlicka H. Perforacje w endodoncji. Mag Stomatol. 2011; 21(3): 40-43.
 8. Lipski M. Leczenie zachowawcze zębów z perforacją wewnątrzzębodoową zlokalizowaną w odcinku środkowym lub przykoronowym korzenia. Opis przypadku. Mag. Stomatol. 2001; 11(6): 44-46.
 9. Światłowska-Bajzert M. Materiały bioceramiczne w postaci jednej pasty. Mag Stomatol. 2020; 20(11): 76-78.
 10. Song M, Lee S, Bang J-Y i wsp. Chemomechanical properties and biocompatibility of various premixed putty-type bioactive ceramic cements. J Endod. 2023 (w druku).
 11. Lipski M. Endodoncja wieku rozwojowego i dorosłego Marii Barańskiej-Gachowskiej, Lublin: Czelej; 2022.
 12. Qian W, Shen Y, Haapasalo M. Quantitative analysis of the effect of irrigant solution sequences on dentin erosion. J Endod. 2011; 37(10): 1437-1441.
 13. Pilownic KJ, Carvalho CN, Romano AR i wsp. Antibiofilm activity of five different endodontic filling materials used in primary teeth using confocal laser scanning microscopy. Pediatr Dent. 2017; 15(39): 145-149.
 14. Motiwala MA, Habib S, Ghafoor R i wsp. Comparison of antimicrobial efficacy of Calcipex and Metapex in endodontic treatment of chronic apical periodontitis: a randomised controlled trial study protocol. BMJ. 2021; 21(7): e048947.
 15. Foreman PC, Barnes IE. Review of calcium hydroxide. Int Endod J. 1990; 23(2): 283-297.
 16. Żęcin A, Piątowska D. Ocena przepuszczalności zębiny i cementu korzeniowego dla jonów wapniowych i hydroksylowych. Stomat Współcz. 2002; 10(4): 9-13.