Rak twarzoczaszki – analiza wyników leczenia

Rak twarzoczaszki – analiza wyników leczenia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 11: 50-53.

ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rak twarzoczaszki – analiza wyników leczenia

Craniofacial cancer – analysis of treatment results

Marcin Kozakiewicz, Radosław Milcarz

Streszczenie
Nowotwory złośliwe głowy i szyi stanowią około 5% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. Najwyższe wskaźniki zachorowalności na nowotwory głowy i szyi dotyczą populacji powyżej 50. roku życia. Guzy te u mężczyzn stanowią 7,2% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe, natomiast w grupie kobiet odsetek ten wynosi nieco ponad 2%. Celem pracy była analiza marginesów operacyjnych, radykalności resekcji (R0, R1, R2) oraz ich znaczenia dla przeżycia pacjenta, a także analiza przeprowadzonej operacji węzłowej oraz jej wpływu na wynik leczenia u pacjentów operowanych z powodu raka twarzoczaszki w latach 2009-2016 na oddziałach Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Łodzi.

Abstract
Malignant neoplasms of the head and neck in Poland constitute about 5% of all malignant neoplasms. The highest incidence rates of head and neck cancer are found in the population over 50 years of age. These tumors in men account for 7,2% of all cases of malignant neoplasms, while in the group of women this percentage is slightly over 2%. The aim of the study was to analyze the operating margins, radicality of resection (R0, R1, R2) and their importance for the patient’s survival, as well as to analyze the performed nodal surgery and its impact on the treatment outcome in patients operated on for craniofacial cancer in 2009-2016 in departments of Maxillofacial Surgery Clinic in Łódź.

Hasła indeksowe: rak jamy ustnej, radykalność resekcji, operacja węzłowa, naciekanie nerwów

Key words: oral cancer, radicality of resection, nodal surgery, nerve infi ltration

Piśmiennictwo

 1. Krzakowski M, Potemski P, Warzocha K i wsp. Onkologia kliniczna. T. II. Gdańsk: Via Medica; 2015.
 2. Binahmed A, Nason RW, Abdoh AA. The clinical significance of the positive surgical margin in oral cancer. Oral Oncol. 2007; 43(8): 780-784.
 3. Shah JP, Gil Z. Current concepts in management of oral cancer – surgery. Oral Oncol. 2009; 45(4-5): 394-401.
 4. Slootweg PJ, Hordijk GJ, Schade Y i wsp. Treatment failure and margin status in head and neck cancer. A critical view on the potential value of molecular pathology. Oral Oncol. 2002; 38(5): 500-503.
 5. Krzakowski M, Warzocha K. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Gdańsk: Via Medica; 2015.
 6. Ow TJ, Myers JN. Current management of advanced resectable oral cavity squamous cell carcinoma. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2011; 4(1): 1-10.
 7. Shah JP, Patel SG, Singh B, Golusiński W (red. wyd. pol.). Chirurgia i onkologia głowy i szyi. Warszawa: Elsevier; 2014.
 8. Genden EM, Ferlito A, Silver CE i wsp. Contemporary management of cancer of the oral cavity. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010; 267(7): 1001-1017.
 9. Mehanna H, Paleri V, West CM i wsp. Head and neck cancer. Part 1: Epidemiology, presentation, and prevention. 2010; 341: 663-666.
 10. Agni NA, Prasad G, Borle RM i wsp. Assessment of perineural infiltration and spread of oral squamous cell carcinoma. A clinicohistopathologic study. Indian J Cancer. 2010; 47(2): 199-205.
 11. Brown JS, Lowe D, Kalavrezos N i wsp. Patterns of invasion and routes of tumor entry into the mandible by oral squamous cell carcinoma. Head Neck. 2002; 24(4): 370-383.
 12. Chatzistefanou I, Lubek J, Markou K i wsp. The role of perineural invasion in treatment decisions for oral cancer patients. A review of the literature. J Craniomaxillofac Surg. 2017; 45(6): 821-825.
 13. Hatten KM, Gupta N, Strome SE. What additional treatment is indicated for oral cavity cancer with isolated perineural invasion? 2017; 127(9): 1965-1966.
 14. Nair D, Mair M, Singhvi H i wsp. Perineural invasion. Independent prognostic factor in oral cancer that warrants adjuvant treatment. Head Neck. 2018; 40(8): 1780-1787.
 15. Huang SA, O’Sullivan B. Oral cancer. Current role of radiotherapy and chemotherapy. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013; 18(2): e233-240.