,,Krótka historia” zastosowania złota w stomatologii

,,Krótka historia” zastosowania złota w stomatologii

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 10: 64-66.

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
,,Krótka historia” zastosowania złota w stomatologii – przegląd piśmiennictwa

“Short story” of the use of gold in dentistry - review

Aleksandra Płóciennik

Streszczenie
W artykule przedstawiono historię wykorzystania złota w stomatologii na przestrzeni około 3 tysięcy lat. Opisano najstarsze dowody potwierdzające stosowanie tego metalu szlachetnego przez różne cywilizacje. Omówiono niektóre wydarzenia historyczne decydujące o zmianie zainteresowania złotem w stomatologii, oraz zwrócono uwagę na jego aktualne zastosowanie.

Abstract
The article presents the history of the use of gold in dentistry over the course of about 3000 years. The oldest evidence confi rming the use of gold by various civilizations has been described. Some historical events determining the change of interest in gold in dentistry were discussed, and attention was paid to its current use.

Hasła indeksowe: historia stomatologii, złoto dentystyczne, stomatologia, protetyka

Key words: history of dentistry, dental gold, dentistry, prosthetics

Piśmiennictwo

 1. Jurczak A, Olczak-Kowalczyk D, Bąk E i wsp. Próchnica zębów – od czasów starożytnych do współczesności. Nowa Stomatol. 2014; 4: 183-188.
 2. Figueirido B, Pérez-Ramos A, Schubert BW i wsp. Dental caries in the fossil record: a window to the evolution of dietary plasticity in an extinct bear. Sci Rep. 2017; 7(1): 17813.
 3. Tadinada A, Kilham J, Bysani P i wsp. The evolution of a tooth brush: from antiquity to present – a mini-review. J Dent Health Oral Disord Ther. 2015; 2(4): 127‒130.
 4. Kezian SA. The History of the dental profession – from ancient origins to modern day. PJH. 2020; 3(1): 9-10.
 5. Bielecki A, Bielecka M, Panek H i wsp. Złoto w stomatologii – dawniej i współcześnie. TPS. 2005; 12: 26-29.
 6. Becker MJ. Etruscan gold dental appliances: three newly ‘discovered’ examples. AJA. 1999; 103(1): 103–111.
 7. Wynbrandt J. Bolesna historia stomatologii albo płacz i zgrzytanie zębów od starożytności po czasy współczesne. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy; 2020.
 8. Hussain A, Khan FA. History of dentistry. Arch Med Health Sci. 2014; 2: 106-110.
 9. Donaldson JA. The use of gold in dentistry: an historical overview. Part. I. Gold Bull. 1980; 13(3): 117-124.
 10. Donaldson JA. The use of gold in dentistry: an historical overview. Part II. Gold Bull. 1980; 13(4): 160–165.
 11. Okoniewska K. Dentystyka w obozach koncentracyjnych na przykładzie KL Auschwitz i KL Stuthof. Med Nowożytna. 2018; 24(1): 127-137.
 12. Riaud X. History of Nazi Dental Gold: From Dead Bodies till Swiss Bank. Vesalius. 2015; 21(1): 32-53.
 13. Cruz MA. Contemporary restorative indications for the use of cast gold: an evidence-based perspective. CJRDP. 2011; 3: 25-32.
następny artykuł