Gruczolak wielopostaciowy w wardze górnej

Gruczolak wielopostaciowy w wardze górnej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 10: 58-62.

OPIS PRZYPADKU
Gruczolak wielopostaciowy w wardze górnej

Pleomorphic adenoma of the upper lip – case report

Kamila Jasinowska, Artur Pitułaj

Streszczenie
Gruczolak wielopostaciowy jest najczęstszym nowotworem łagodnym gruczołów ślinowych. Jego główna lokalizacja to ślinianka przyuszna, bardzo rzadko natomiast występuje w drobnych gruczołach ślinowych. Klinicznie objawia się jako bezbolesny owalny guz, charakteryzujący się powolnym wzrostem oraz niekompletną torebką, co sprzyja jego wznowom miejscowym. Autorzy prezentują przypadek 47-letniego mężczyzny z gruczolakiemwielopostaciowym w obrębie lewej wargi górnej.

Abstract
Pleomorphic adenoma is the most common benign neoplasm of the salivary glands. The small salivary glands are in a very rare location. It presents clinically as a painless oval tumor, characterized by slow growth and surrounded by an incomplete capsule, which promotes its local recurrence. Theauthors present the case of a 47-year-old man withpleomorphic adenoma in the left upper lip.

Hasła indeksowe: gruczolak wielopostaciowy, warga górna

Key words: pleomorphic adenoma, upper lip

Piśmiennictwo
1. Bokhari MR, Greene J. Pleomorphic Adenoma. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430829/ [dostęp: 15. 07. 2021].
2. Jeleń M, Jeleń -Krzeszewska J. Gruczolak wielopostaciowy gruczołów ślinowych (adenoma pleomorphicum glandularum salivarium). Dent Med Probl. 2003; 40(1): 99-102.
3. Zhan KY, Khaja SF, Flack AB i wsp. Benign parotid tumors. Otolaryngol Clin North Am. 2016; 49(2): 327-342.
4. Taiwo AO, Akinship