Część 2. Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia

Część 2. Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 3: 71-80.

ARTYKUŁ Z CYKLU
Część 2. Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia

Part .2 Reconstruction of non-carious lesions

Adam Romaniuk-Demonchaux

Streszczenie
Niepróchnicowe ubytki tkanek twardych zębów w okolicy przyszyjkowej stanowią coraz częstszy problem, z jakim pojawiają się pacjenci w gabinecie stomatologicznym. Prezentowany cykl przybliża tematykę związaną z rekonstrukcją niepróchnicowych ubytków tkanek twardych zębów w okolicy przyszyjkowej z zastosowaniem materiałów kompozytowych. Niniejsza część jest poświęcona profilaktyce oraz możliwościom leczenia z uwzględnieniem roli izolacji z zastosowaniem koferdamu oraz dedykowanych technik adhezyjnych.

Abstract
Non-carious cavities in the hard tissues of the teeth in the cervical area are an increasingly common problem faced by patients in the dentist’s office. This series of articles presents the issues related to the reconstruction of non-carious cavities in the hard tissues of the teeth in the cervical area with the use of composite materials. This part is devoted to prevention and treatment options taking into account the role of isolation with the cofferdam and dedicated adhesive techniques.

Hasła indeksowe: ubytki niepróchnicowe, erozja, abrazja, atrycja, abfrakcja

Key words: non-carious lesions, erosion, abrasion, attrition, abfraction

Piśmiennictwo

1. Michael JA, Kaidonis JA, Townsend GC. Non-carious cervical lesions: a scanning electron microscopic study. Aust Dent J. 2010; 55:138-142.

2. Peumans M, De Munck J, Mine A i wsp. Clinical effectiveness of contemporary adhesives for the restoration of non-carious cervical lesions. A systematic review. Dent Mater. 2014; 30: 1089-1103.

3. Veitz-Keenan A, Barna JA, Strober B et al. Treatment for hypersensitive noncarious cervical lesions: a Practitioners Engaged in Applied Research and Learning (PEARL) Network randomized clinical effectiveness study. J Am Dent Assco. 2013; 144: 495-506.

4. Poitevin A, De Munck J, Van Ende A i wsp. Bonding effectiveness of self-adhesive composites to dentin and enamel. Dent Mater. 2013; 29: 221-230.

5. Rosa WL, Piva E, Silva AF. Bond strength of universal adhesives: a systematic review and meta-analysis. J Dent. 2015; 43: 765-776.

6. De Munck J, Mine A, Poitevin A i wsp. Meta-analytical review of parameters involved in dentin bonding. J Dent Res. 2012; 91: 351-357.

7. Wood I, Jawad Z, Paisley C i wsp. Non-carious cervical tooth surface loss: a literature review. J Dent. 2008; 36: 759-766.

8. Mahn E, Rousson V, Heintze S. Meta-analysis of the influence of bonding parameters on the clinical outcome of tooth-colored cervical restorations. J Adhes Dent. 2015; 17: 391-403.

9. Romaniuk-Demonchaux A. Adhezja w stomatologii. MS 2020; 2: 12-27.

10. Browet S, Gerdolle D. Precision and security in restorative dentistry: the synergy of isolation and magnification. Int J Esthet Dent. 2017; 12: 172-185.

11. Ajami AA, Kahnamoii MA, Kimyai S i wsp. Effect of three different contamination removal methods on bond strength of a self-etching adhesive to dentin contaminated with an aluminum chloride hemostatic agent. J Contemp Dent Pract. 2013; 14: 26-33.

12. Kuphasuk W, Harnirattisai C, Sena- wongse P i wsp. Bond strengths of two adhesive systems to dentin contaminated with a hemostatic agent. Oper Dent. 2007; 32: 399-405.

13. Groddeck S, Attin T, Tauböck TT. Effect of cavity contamination by blood and hemostatic agents on marginal adaptation of composite restorations. J Adhes Dent. 2017; 19: 259-264.

14. Abdalla R, Mitchell RJ, Ren YF. Non-carious cervical lesions imaged by focus variation microscopy. J Dent. 2017; 63: 14-20.

15. Freeman R, Varanasi S, Meyers IA, Symons AL. Effect of air abrasion and thermocycling on resin adaptation and shear bond strength to dentin for an etch-and-rinse and self-etch resin adhesive. Dent Mater J. 2012; 31: 180-188.

16. Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y i wsp. Buonocore memorial lecture. Adhesion to enamel and dentine: current status and future challenges. Oper Dent. 2003; 28: 215-235.

17. Van Meerbeek B, Peumans M, Poitevin A i wsp. Relationship between bond-strength tests and clinical outcomes. Dent Mater. 2010; 26: e100-e121.