WEŹ UDZIAŁ W IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA OPIS PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO

WEŹ UDZIAŁ W IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA OPIS PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO

„Magazyn Stomatologiczny” wraz z organizatorami konferencji I LOVE ENDO ogłaszają ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich praktykujących lekarzy stomatologów.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie tekstu dotyczącego opisania przypadku lub przypadków leczenia kanałowego oraz przesłanie dokumentacji zdjęciowej opisanego przypadku bądź przypadków.

Przesłany opis przypadku powinien zawierać:
 • rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne dla wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.),

 • procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz techniki wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej wizyty – opis zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia dostępu do jamy zęba),

 • uzyskany efekt,

 • zdjęcie RTG.


Obowiązkowe elementy opisu:
 • nazwisko i imię wraz z afiliacją autora i danymi do kontaktu,

 • tytuł pracy,

 • krótki wstęp,

 • opis przypadku/przypadków,

 • podsumowanie,

 • opcjonalnie – piśmiennictwo.

W celu zobrazowania przebiegu leczenia zachęcamy do przygotowania dokumentacji fotograficznej (np. zdjęcia z mikroskopu, zdjęcia śródzabiegowe) oraz wideo (filmy). Każda rycina powinna być opisana i zacytowana w odpowiednim miejscu w tekście. Podając materiał/instrument należy podać producenta. Praca powinna być przygotowana w Wordzie (nie w programie PowerPoint).

Konkurs odbywać się będzie wg harmonogramu:
 • Ogłoszenie/rozpoczęcie Konkursu: 01 lutego 2023 r.

 • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2023 r.

 • Ogłoszenie zwycięzców: 20 czerwca 2023 r.

 • Wręczenie nagród: 01 lipca 2023 r. podczas Konferencji I LOVE ENDO.


Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.magazyn-stomatologiczny w zakładce Konkurs oraz na stronie ilovendo.pl. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.

Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce). Laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody. Szczegóły wkrótce.

Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej – na adres mailowy olga.dabska@czelej.com.pl z dopiskiem „Konkurs – opis przypadku leczenia kanałowego”.


Regulamin IV Ogólnopolski Konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego Regulamin IV Ogólnopolski Konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego dostępny jest również w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ilovendo.pl. Tam znajdują sie szczegóły dotyczące przygotowania pracy konkursowej i organizacji całego wydarzenia.


Sponsorami nagród w ogólnopolskim konkursie na opis przypadku leczenia kanałowego są:


endostarfgmcerkamedbiomedpoldent