Leczenie endodontyczne przyśrodkowych i bocznych zębów siecznych szczęki

Leczenie endodontyczne przyśrodkowych i bocznych zębów siecznych szczęki

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 2: 24-29.

REPORTAŻ KLINICZNY
Leczenie endodontyczne przyśrodkowych i bocznych zębów siecznych szczęki po całkowitym zwichnięciu i replantacji. Opis przypadku

Endodontic management of central and lateral maxillary incisors after total avulsion and replantation. Case report

Barbara Górna, Agnieszka Urtnowska

Streszczenie
Pacjentka, lat 13, uległa wypadkowi na treningu przed zawodami akrobatycznymi. Całkowitemu zwichnięciu uległy zęby 12, 11, 21, 22, 53, 84. Zęby stałe zostały replantowane w miejscowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Po 4 dniach pacjentka trafiła do kliniki w Poznaniu w celu podjęcia dalszego leczenia. Przeprowadzono badanie przedmiotowe i podmiotowe wraz z kompletem badań radiologicznych. Wdrożono leczenie endodontyczne replantowanych zębów stałych. Skierowano pacjentkę na leczenie ortodontyczne. Ze względu na ciężkość urazu i ryzyko wystąpienia późnych powikłań pozabiegowych pacjentka pozostaje pod stałą obserwacją stomatologiczną.

Abstract
The patient, aged 13, fell during acrobatic training. Teeth 12, 11, 21, 22, 53, 84 were totally avulsed. Replantation took place approximately 2 hours later at a local hospital. After four days, the patient was brought by her parents to the clinic to continue the treatment. Interview and physical as well as radiological examination were carried out. Endodontic treatment of the replanted permanent teeth was implemented. Patient was referred to the orthodontist. Due to the severity of trauma and risk of sequelae development, the patient remains under dental observation.

Hasła indeksowe: uraz, replantacja, endodoncja, szynowanie zębów, MTA, powikłania, resorpcja

Key words: dental trauma, replantation, endodontics, teeth splinting, MTA, complications, resorption