Zdjęcia fotograficzne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej

Zdjęcia fotograficzne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 2: 53-61.

ARTYKUŁ Z CYKLU
Część 7. Zdjęcia fotograficzne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej – rodzaje i techniki wykonania

Part 7. Extraoral images in a dental practice – types and techniques

Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski

Streszczenie
Zdjęcia zewnątrzustne są niezwykle ważną częścią dokumentacji medycznej. Wykonanie ich zgodnie z konkretnymi zasadami pozwala w sposób powtarzalny dokumentować pacjentów, a co za tym idzie skuteczniej planować leczenie i porównywać jego wyniki. Ujednolicenie dokumentacji medycznej oraz wiążące się z tym skrócenie czasu pracy jest możliwe dzięki standaryzacji wykonywanych zdjęć. Portrety, które są częścią fotografii stomatologicznej można podzielić na: zdjęcia całej twarzy, zdjęcia twarzy z ramionami, zdjęcia profilu. Są one przydatne w wielu dziedzinach stomatologii. Można wręcz stwierdzić, że stanowią podstawę planowania leczenia multidyscyplinarnego.

Abstract
Extraoral photographs are a crucial component of a patient’s medical record. Certain rules help with taking images repeatedly and consistently, allowing for a more effective way to plan treatments and compare results. Thanks to the standardization of photos and unification of medical documentation, the overall time spent on treatment decreases. Portraits, which are part of dental photography and useful in many dental fields, are divided into the following views: full-face, profile, and face with shoulders. It can be said, therefore, that extraoral photographs are currently the base for planning multidisciplinary treatment.

Hasła indeksowe: fotodoncja, fotografia stomatologiczna, zdjęcia zewnątrzustne, portret, aparat fotograficzny, dokumentacja pacjenta

Key words: photodontics, dental photography, extraoral pictures, portrait, camera, patient records

Piśmiennictwo

  1. Ahmad I. Essentials of dental photography. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd; 2019.
  2. Ahmad I. Digital dental photography. Part 7: extra-oral set-ups. Br Dent J. 2009; 207(3): 103-110.
  3. Paiva TS, Andre M, Camara-Mattos BS. Using standard digital extraoral photography in patient with cleft lip and palate. Int J Odontostomat. 2019; 13(3): 345-349.
  4. Sheridan P. Clinical photography in dentistry. A new perspective. Quintessence Publishing Co Inc.; 2017.
  5. Kılıçaslan Y, Sezen Erhamza T, Erhan Özdiler F. Identification of maxillofacial problems in extraoral photographs by panel members: a pilot study. Turk J Orthod. 2019; 32(1): 41-46.