Zdjęcia fotograficzne wewnątrzustne w praktyce stomatologicznej

Zdjęcia fotograficzne wewnątrzustne w praktyce stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 1: 51-60.

ARTYKUŁ Z CYKLU
Część 6. Zdjęcia fotograficzne wewnątrzustne w praktyce stomatologicznej – rodzaje i techniki wykonania

Part 6. Intraoral images in a dental practice – types and techniques

Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski


Streszczenie
Do podstawowego przeglądu dentystycznego i tkanek jamy ustnej oraz oceny estetyki wystarczające jest wykonanie zdjęć zewnątrzustnych pełnej twarzy z uśmiechem, widoku wewnątrzustnego z przodu z bliska z retraktorami, fotografii pełnych łuków szczęki i żuchwy z lusterkami i retraktorami oraz opcjonalnie lewego i prawego widoku z boku. Zdjęcia wewnątrzustne mogą być wykonywane w gabinecie stomatologicznym ze wspomnianymi wyżej widokami pełnego łuku i widoku z boku, ale także jako obraz kwadrantu okluzyjnego, językowego (lub podniebiennego) czy błony śluzowej jamy ustnej. Zdjęcia wewnątrzustne umożliwiają prowadzenie dokładnej dokumentacji medycznej, powrót do przypadku klinicznego w każdym momencie a także konsultacje z innym lekarzem. Ten rodzaj fotografii daje możliwość analizy warstw zębinowych oraz przezierności uzupełnień protetycznych, a także tekstury szkliwa. To niezwykle ważne w coraz mocniej rozwijającej się stomatologii estetycznej. Oprócz sprzętu fotograficznego do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych wymagane są dodatkowe akcesoria – lusterka, retraktory czy kontrastory. W przypadku tego rodzaju fotografii w gabinecie stomatologicznym trzeba rozważyć kwestię kontroli zakażeń krzyżowych.

Abstract
For basic dental and oral tissue examination, aesthetics and occlusion there are extraoral images of the full face, intraoral full arch frontal image with retractors, full maxillary and mandibulary arch image with mirrors and retractors and optional left and right side views. Intraoral photos can be taken in the dental office as images of the occlusal, lingual (or palatal) quadrant or oral mucosa too. Dental images become part of the patient’s dental records, allow return to case at any moment, consult it with another dentist. This type of photography gives the opportunity to analyze the layers of dentin and shadows for artificial restorations, the texture of the enamel. This is extremely important in the increasingly developing aesthetic dentistry. Additional elements – mirrors or retractors are required to take intraoral photos. For this type of photography it is important to emphase the importance of cross‐infection control.

Hasła indeksowe: fotografia stomatologiczna, zdjęcia wewnątrzustne, dokumentacja pacjenta

Key words: dental photography, intraoral pictures, patient records

Piśmiennictwo
1. Ahmad I. Essentials of Dental Photography. John Wiley & Sons Ltd; 2019.
2. Sheridan P. Clinical photography in dentistry: A New Perspective. Quintessence Publishing Co Inc; 2017.
3. Nieroda F, Ungiert M, Walendzik A, Szalewski L. Część 4. Akcesoria niezbędne do wykonania prawidłowej dokumentacji fotograficznej. Mag Stomatol. 2022; 11:45-49.
4. Ahmad I. Digital dental photography. Part 8: intra-oral set-ups. Br Dent J. 2009; 207(4):151-157.