Leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki z obliteracją kanału

Leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki z obliteracją kanału

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 1: 10-16.

REPORTAŻ KLINICZNY
Leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki z obliteracją kanału z zastosowaniem systemu statycznej nawigacji. Opis przypadku

Endodontic treatment of maxillary incisor with canal obliteration with the use of static navigation system. A case report

Mateusz Granat

Streszczenie
Leczenie zobliterowanych kanałów korzeniowych stanowi duże wyzwanie dla lekarza dentysty. 19-letnia kobieta została skierowana do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu leczenia zęba 11. Ponieważ kanał uległ prawie całkowitej obliteracji, zdecydowano się na statyczną nawigację, która umożliwiła zlokalizowanie światła kanału. Ostatecznie kanał opracowano i wypełniono 0,5 mm przed wierzchołkiem korzenia. Kontrola radiologiczna po 6 miesiącach wykazała gojenie zmiany okołowierzchołkowej.

Abstract
The treatment of calcified root canals is challenging for dentists. A 19-year-old woman was referred to the University Dental Clinic of Pomeranian Medical University in Szczecin for the treatment of tooth 11. As the canal was almost completely obliterated, it was decided to use static navigation, which made it possible to locate the canal. Finally, the canal was prepared and filled 0,5 mm short of apex. Radiological follow-up after 6 months showed healing of periapical lesions.

Hasła indeksowe: nawigacja endodontyczna, obliteracja kanału, CBCT, skaner wewnątrzustny

Key words: guided endodontics, canal obliteration, CBCT, intraoral scanner

Piśmiennictwo

1. McCabe PS, Dummer PM. Pulp canal obliteration: an endodontic diagnosis and treatment challenge. Int Endod J. 2012; 45: 177-197.

2. Fonseca Tavares WL, Diniz Viana AC, de Carvalho Machado V i wsp. Guided endodontic access of calcified anterior teeth. J Endod. 2018; 44: 1195-1199.

3. Liaquet Pujol M, Vidal C, Mercadé M i wsp. Guided endodontics for managing severely calcified canals. J Endod. 2021; 47: 315-321.

4. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Bjørndal L. Guided root canal preparation using cone beam computed tomography and optical surface scans - an observational study of pulp space obliteration and drill path depth in 50 patients. Int Endod J. 2019; 52: 559–568.

5. Connert T, Zehnder MS, Amato M i wsp. Microguided endodontics: a method to achieve minimally invasive access cavity preparation and root canal location in mandibular incisors using a novel computer-guided technique. Int Endod J. 2018; 51: 247–252.

6. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Mortensen D i wsp. Guided access cavity preparation using cone-beam computed tomography and optical surface scans - an ex vivo study. Int Endod J. 2016; 49: 790–795.

7. Connert T, Krug R, Eggmann F i wsp. Guided endodontics versus conventional access cavity preparation: a comparative study on substance loss using 3-dimensional-printed teeth. J Endod. 2019; 45: 327–331.

poprzedni artykuł