Rehabilitacja protetyczna po zabiegu częściowej resekcji szczęki

Rehabilitacja protetyczna po zabiegu częściowej resekcji szczęki

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 12: 18-24.

Rehabilitacja protetyczna po zabiegu częściowej resekcji szczęki – opis przypadku. Cześć 2

Prosthetic rehabilitation after partial maxilla resection – case report. Part 2

Ewa Nartowska

Streszczenie
Nowotwory złośliwe jamy ustnej to istotny problem kliniczny. W pracy przedstawiono proces rehabilitacji protetycznej 63-letniej pacjentki, która zgłosiła się do poradni protetycznej po zabiegu częściowej resekcji szczęki.

Abstract
Oral malignant neoplasms are a significant clinical problem. The work presents the process of prosthetic rehabilitation of a 63-year-old patient who came to the prosthetic clinic after partial jaw resection.

Hasła indeksowe: rak jamy ustnej, proteza pooperacyjna, obturator

Key words: oral cancer, postoperative prosthesis, obturator

Piśmiennictwo

  1. Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Online: http://onkologia.org.pl/raporty/ [dostęp: 27.06.2022].
  2. Jankowska M, Starzyńska A. Nowotwory złośliwe jamy ustnej – charakterystyka, diagnostyka, postępowanie. Forum Medycyny Rodzinnej. 2016; 10(5): 254-262.
  3. Carr AB, Brown DT. Ruchome protezy częściowe. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012, 313-334.
  4. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008, 576-587.
  5. Juszczyszyn KZ, Roski D. Konwersja termoformowalnego obturatora jako forma bezpośredniej naprawy protezy pooperacyjnej – opis przypadku. Protet Stomatol. 2020; 70(3): 321-325.
  6. Szalewski L, Bożyk A, Michalczewski G i wsp. Rehabilitacja protetyczna po zabiegach resekcyjnych. Mag Stomatol. 2013; 11: 30-33.
  7. Maślak-Bereś M, Loster J.E. Postępowanie kliniczne podczas leczenia protetycznego pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie jamy ustnej i twarzy. Protet Stomatol. 2019; 69(3): 322-331.
  8. Rolski D. Rehabilitacja implantoprotetyczna po leczeniu chirurgicznym, rekonstrukcji, radioterapii i chemioterapii pacjenta z mięsakiem żuchwy – opis przypadku. Protet Stomatol. 2021; 71(2): 177-184.
  9. Kryst L. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009; 614-648.