Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową i zapaleniem tkanek (...)

Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową i zapaleniem tkanek (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 9: 10-20.


Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową i zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem laserów Er:YAG oraz Nd:YAG. Opis przypadku

Treatment of the tooth with cervical resorption and inflammation of the periapical tissues with the use of Er:YAG and Nd:YAG lasers – case report

Marcin Nowosielski

Streszczenie
Artykuł przedstawia opis przypadku leczenia kanałowego zęba 21 z przewlekłym, zaostrzonym stanem zapalnym tkanek okołowierzchołkowych oraz inwazyjną resorpcją przyszyjkową zewnętrzną stopnia IV wg klasyfikacji Heithersaya, przekraczającą swoim zasięgiem 1/3 przykoronowej części korzenia zęba. Leczenie kanałowe przeprowadzono jednoseansowo wraz z równoczesną chirurgiczną ekspozycją zresorbowanej okolicy przez podniesienie płata od strony podniebienia oraz rekonstrukcją zniszczonych tkanek materiałem kompozytowym. Do usunięcia ziarniny zapalnej, opracowania ubytku oraz aktywacji roztworów płuczących zastosowano laser Er:YAG. Laser Nd:YAG zastosowano w celu dodatkowej dezynfekcji systemu kanałowego oraz stymulacji procesu gojenia (LLLT).

Abstract
A case report of root canal treatment of tooth 21 with chronic exacerbated inflammation of the periapical tissues and invasive external cervical resorption grade IV according to the Heithersay classification, exceeding 1/3 of the parapenticular part of the tooth root. Root canal treatment was performed on a single session with simultaneous surgical exposure of the resorbed area by lifting the flap from the palate and reconstruction of damaged tissues with composite material. An Er:YAG laser was used to remove the inflammatory granulation tissue, prepare the cavity and activate the rinsing solutions. The Nd:YAG laser was used for additional disinfection of the root canal system and stimulation of the healing process (LLLT).

Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, laser Er:YAG, laser Nd:YAG, resorpcja przyszyjkowa, mikroskop chirurgiczny, CBCT, leczenie jednoseansowe

Key words: root canal treatment, Er:YAG laser, Nd:YAG laser, cervical resorption, surgical microscope, CBCT, single-session treatment

film 1
Film 1. Usuwanie ziarniny zapalnej.

film 2
Film 2. Osteotomia brzegu wyrostka kostnego.

PIŚMIENNICTWO
1. Saydjari Y, Kuypers T, Gutknecht N. Laser application in dentistry: Irradiation effects of Nd:YAG 1064 nm and diode 810 nm and 980 nm in infected root canals – a literature overview. Biomed Res Int. 2016; 2016: 8421656.
poprzedni artykuł